Crea! Cooperativisme i economia social i solidària

Crea! Cooperativisme i economia social i solidària 2020-03-25T15:43:10+00:00

CREA!

Estructura del programa formatiu

Sessió 1: Model empresarial cooperatiu | Dimecres, 11 març 2020

 • Introducció a les cooperatives.
 • Sector proclius d’activitat.
 • Model de negoci i Canvas social.

Sessió 2: Dimensió jurídica de les cooperatives | Dimecres, 1 d’abril 2020

 • Tipologies de cooperatives.
 • Quan constituir una cooperativa.
 • Obligacions jurídiques.
 • Els estatuts socials.
 • Com constituir una cooperativa.

Sessió 3: Dimensió comercial i màrqueting | Divendres, 3 d’abril 2020

 • La proposta de valor.
 • L’estudi de mercat.
 • El client i el producte/ servei.
 • L’estratègia de màrqueting.

Sessió 4: Dimensió social i laboral de les cooperatives | Dilluns, 6 d’abril 2020

 • Tipologies de socis.
 • Relació societària dels socis.
 • Drets i deures dels socis.
 • Relació laboral de la cooperativa.
 • El reglament de règim intern.

Sessió 5: Dimensió econòmica i financera | Dimecres, 8 d’abril 2020

 • La gestió pressupostària i comptable.
 • La gestió financera i la tresoreria.
 • El pla econòmic financer.

OBJECTIUS

 • Conèixer els elements per planificar i executar la creació d’una cooperativa.
 • Saber la rellevància en les accions que conformen el que es denomina la planificació estratègica de l’empresa.
 • Aprofundir en l‘estructura jurídic-societària de les cooperatives, que al mateix temps determina un funcionament a nivell econòmic i de gestió concret.
 • Conèixer i aplicar els paràmetres necessaris per a prendre decisions òptimes.
 • Millorar el posicionament de la cooperativa en el mercat.
 • Implantar els instruments de control de gestió més adequats per a contribuir a la consecució de les polítiques estratègiques de l’empresa.
 • Capacitat d’analitzar els escenaris financers a què s’enfronten les petites i mitjanes empreses i prendre decisions sòlidament fonamentades en les finances corporatives i l’anàlisi de l’entorn, incloent-hi especialment la Banca Ètica.
 • Promoure les millors pràctiques en l’àmbit comptable i de transparència per promocionar i propiciar el cooperativisme.
 • Saber quin tipus de  sòcies pot existir dins el marc de les cooperatives i les societats laborals.
 • Entendre el funcionaments de les vinculacions societàries amb el règim laboral en el món cooperatiu.
 • Esbossar diferents models i possibilitats que ofereix l’economia social cooperativa com a forma viable d’empresa econòmica i social.

PERSONES DESTINATÀRIES

 • Persones interessades en emprendre de forma col·lectiva.
 • Projectes col·lectius que inicien el procés de constitució amb acompanyament per part de Coop Maresme.
 • Públic en general.

EQUIP DE FORMACIÓ

Facto assessors SCCL

DURADA

Cinc sessions de tres hores cadascuna. Aquesta formació es programa de forma regular. 

INSCRIPCIONS AQUÍ

PRÒXIMA FORMACIÓ:

CONTACTAR

Envia un correu electrònic a info@coopmaresme.cat i resoldrem els teus dubtes sobre les accions formatives de l’Ateneu Cooperatiu del Maresme.