Eixos d’acció

Eixos d’acció 2018-03-16T12:24:32+00:00

L’Ateneu Cooperatiu del Maresme és l’espai de trobada, aprenentatge, reflexió col·lectiva i cooperació de l’economia social i solidària de la comarca del Maresme.

 La missió dels Ateneus Cooperatius és visibilitzar l’economia social i cooperativa, fomentar la creació de noves empreses de l’economia social i generar riquesa i ocupació de qualitat als territoris.

La visió dels Ateneus Cooperatius és esdevenir un espai de referència al territori i la porta d’entrada de tots els recursos de l’economia social, que es caracteritzi per oferir un servei de qualitat, útil i pràctic.

Els ateneus cooperatius funcionaran a partir de sis grans eixos de treball:

Eix A: Diagnosi i visibilització de l’economia social i cooperativa del territori.

Eix B: Accions de suport a la creació i desenvolupament de cooperatives i societats anònimes laborals i la inserció laboral en empreses de l’economia social i cooperativa.

Eix C: Promoció de la fórmula cooperativa i societats anònimes laborals dirigida a les associacions ai altres empreses.

Eix D: Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals per a la continuïtat d’empreses i/o entitats properes al tancament d’activitat.

Eix E: Món Educatiu: Actuacions per conèixer i aprendre els models d’empresa cooperativa i la creació de cooperatives d’alumnes destinada a joves estudiants i professorat d’ESO, batxillerat i cicles formatius de formació professional de grau mitjà i superior.

Eix F: Facilitar eines, recursos i suport necessari per a la creació i transformació en cooperatives i societats laborals destinat a prescriptors i professionals de l’àmbit de les assessories i gestories.