Elipsi; espai de logopèdia i psicologia

Elipsi; espai de logopèdia i psicologia 2018-12-18T11:19:54+00:00

Què és ELIPSI?

Espai de Logopèdia i Psicologia, és un espai terapèutic dirigit a infants, joves, adults i famílies que treballa en l’àmbit logopèdic i psicològic. Realitzem avaluacions, diagnòstics, orientacions i intervencions en diferents casos. Incloem servei amb Llengua de signes catalana i espanyola. Oferim tallers psicoeducatius dirigits a escoles, famílies i altres professionals i també comptem amb espai de ioga.

Som una cooperativa de treball sense ànim de lucre en l’àmbit de la salut, formada per dues sòcies, on les activitats principals de treball son: Orientació, avaluació, diagnòstic, intervenció, suport psicològic, reeducacions logopèdiques, acompanyament escolar, coordinacions amb altres professionals, tractaments en llengua de signes, difusió de la llengua de signes i classes de ioga.

Perquè vàreu decidir ser cooperativa?

El projecte de crear ELIPSI com a cooperativa, sorgeix d’una banda de la necessitat d’autoemplear-nos, millorar les nostres condicions laborals i créixer com a professionals coordinant-nos en un espai multidisciplinar i d’altra banda de l’interès en oferir un servei ampli, de qualitat, inclusiu i accessible a tothom, teixit amb una estructura horitzontal i amb perspectiva feminista, on sigui possible construir un model laboral de salut que s’adapti als nostres valors, inquietuds i motivacions, i s’allunyi del model capitalista i empresarial majoritari dins el sector de la salut.

Quins són els valors cooperatius de la vostra cooperativa?

Democràcia interna. Prenem les decisions assembleàriament, arribem a acords per tal de fer del nostre projecte, un espai eq­­­uilibrat i just, a la vegada que promovem una distribució equilibrada de les tasques per tal d’evitar situacions de desequilibri o privilegi.

Desenvolupament personal: Crear el nostre propi projecte, creure-hi i poder desenvolupar-lo, ens fa sentir més lliures a l’hora de prendre decisions que ens afecten a nivell laboral o personal, facilitant la  corresponsabilització i oferint espais d’atenció i cures indispensables perquè es vegin cobertes les nostres necessitats individuals i també les col·lectives.

Perspectiva feminista: Com a terapeutes, posem mirada feminista en les nostres intervencions amb els adults, en les sessions de família i en les reeducacions amb infants, fent evident la importància d’una distribució equitativa de cures, promovem canvis dins dels nostres límits i els de les pròpies famílies, relacionats amb els espais d’oci, de joc, de recolzament acadèmic, de rutines… que es genera entre pares-mares i fills/es.

Cohesió social amb perspectiva feminista: A ELIPSI, treballem amb persones de diferents cultures, donant espai a tothom i vetllant per cobrir les necessitats per les quals venen a treballar amb nosaltres. Fem més inclusives les teràpies i reeducacions i per això oferim també aquestes, amb llengua de signes, obrint la cooperativa a aquest col·lectiu.

Transformació social: Sent conscients de la importància de l’accés a la salut com a fonament d’una societat igualitària, des d’ELIPSI intentem que la situació econòmica-social de les famílies, no sigui un impediment per dur a terme aquests tractaments. Així, intentem adaptar-nos a elles de diferents maneres, acordant amb les famílies les noves condicions i sempre analitzant especialment i específicament cada cas.

Arrelament al territori: Som una cooperativa amb espai físic a Mataró ciutat, tot i que també realitzem desplaçaments a d’altres punts de les comarques del Maresme i Barcelonès.

Sostenibilitat ambiental: Conscients de la necessitat de protegir el medi ambient, incorporem en la nostra cooperativa la conscienciació per la reducció del consum, el reciclatge i la reutilització de productes.

Quin és el somni de la vostra cooperativa? 

El nostre somni com a cooperativa seria el poder desenvolupar un projecte transversal de salut alternatiu als que hi ha en la nostra societat capitalista, on els valors no vinguessin donats per la situació econòmica de les famílies, sinó per la proximitat amb les persones i la cooperació amb elles.

“ELIPSI és un espai terapèutic dirigit a infants, joves, adults i famílies que treballa en l’àmbit logopèdic i psicològic

Mataró, Maresme, Catalunya

Sector: Psicologia

Nº de sòcies: 2

Data constitució: Març 2018

Twitter @Elipsi_
Facebook \ElipsiMataro