Ajut Pepa Maca 2018

Ajut Pepa Maca 2018 2018-07-24T08:40:54+00:00

Ajut Pepa Maca 2018; constituïu el vostre projecte cooperatiu

Què és l’Ajut Pepa Maca?

Pepeta Agramunt i Costa, popularment coneguda com a ‘Pepa Maca’, fou una coneguda treballadora del sector tèxtil i activista sindical que va liderar una destacada vaga a Mataró l’any 1945, en defensa del cobrament íntegre del salari acordat amb la patronal. En la protesta hi van acabar participant més de 4.000 persones, resistint davant diversos empresonaments i una intensa intervenció de la guàrdia civil.

L’ajut ‘Pepa Maca’ preté honorar la memòria d’aquest compromís amb la transformació social mitjançant la cooperació a través del foment de mesures o programes de suport a la creació de noves cooperatives compromeses amb aquesta transformació.

En què consisteix l’ajut?

Aquesta convocatòria contempla un únic ajut amb una dotació de 3.000€ més una oferta formativa i d’acompanyament per a la constitució. Aquesta dotació es destina a cobrir tres aspectes vinculats a la creació de noves cooperatives i a aquells aspectes centrals per vetllar pel seu correcte funcionament: assessorament tècnic i formatiu pel desenvolupament del projecte econòmic, constitució de la cooperativa i dotació de capital social.

Assessorament tècnic i formatiu:
Queda inclòs dins dels serveis que ofereix el projecte Ateneu Cooperatiu del Maresme, sense càrrec pel projecte.

Constitució de la cooperativa:
Fins a 1.000 euros en concepte de constitució de la cooperativa.
Es contempla el treball associat per tal de tramitar la constitució de la cooperativa així com les despeses associades a la pròpia tramitació (notari, registre, compte corrent, etc.).

Dotació de capital social:
Fins a 2.000 euros en concepte de capital social mínim.
La cooperativa es constitueix amb un capital social mínim de 3.000 euros. L’ajut dota fins al 66% d’aquest capital social, fent que l’altre 33% sigui aportat per les futures sòcies de la cooperativa.

La Cooperativa es constituirà amb allò establert per la Llei de Cooperatives de Catalunya, podent ser de qualsevol de les tipologies previstes: de consumidores i usuàries, de serveis, de treball associat, de crèdit, d’ensenyament, etc.

La present convocatòria d’ajuts es promou des de l’Ateneu Cooperatiu del Maresme. L’Ateneu Cooperatiu del Maresme és un dispositiu de foment i promoció de l’Economia Social i Solidària a la comarca. En el marc de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya, s’orienta prioritàriament a la creació de noves cooperatives, així com a la generació de llocs de treball en cooperatives existents.

Qui es pot presentar?

Poden optar als ajuts atorgats en el marc d’aquesta convocatòria les associacions, els projectes comunitaris, els col·lectius d’economies informals, i d’altres iniciatives sense afany de lucre que vulguin desenvolupar activitat econòmica segons els criteris que marca l’Economia Social i Solidària. També poden optar-hi les cooperatives que s’hagin constituit en el termini de 6 mesos abans de la convocatòria d’aquest ajut.

Els projectes sol·licitants hauran de comptar com a mínim de dues persones físiques, essent aquestes dues persones les que esdevindran sòcies fundadores de la cooperativa.

Es valorarà l’adequació de l’atorgament del premi a aquelles iniciatives que ja siguin beneficiàries o estiguin optant a d’altres ajuts i premis.

Quins passos he de seguir per inscriure’m?

  1. Consulta les bases de participació i comprova que el teu projecte compleix els requisits per accedir a l’ajut. Bases ajut aquí. 
  2. Omple el document plantilla amb l’informació sobre el teu projecte cooperatiu. Document plantilla aquí.
  3. Omple el formulari i adjunta-hi la documentació que es demana. Formulari inscripció aquí.

Quina és la data límit inscripcions?

Les persones interessades podran presentar sol·licituds a partir de l’endemà de la publicació de les bases “Pepa Maca 2018” i fins el dia 15 de setembre de 2018.

Per a més informació, podeu escriure a la direcció de correu electrònic pepamaca@coopmaresme.cat.

Inscripció “Ajut Pepa Maca 2018”!

Piula a les xarxes amb el hashtag #PepaMaca2018