Ajut Pepa Maca 2019; constituïu el vostre projecte cooperatiu

Ajut Pepa Maca 2019; constituïu el vostre projecte cooperatiu 2019-06-26T09:26:23+00:00

Què és l’Ajut Pepa Maca?

Pepeta Agramunt i Costa, popularment coneguda com a ‘Pepa Maca’, fou una coneguda treballadora del sector tèxtil i sindicalista de la CNT que va liderar destacades vaga a Mataró el 1946 i el 1947, en defensa del cobrament íntegre del salari acordat amb la patronal, els quinze duros. La Pepa Maca tenia unes grans dots d’oratòria i era considerada una dona valenta, amb conviccions obreristes i fidel als seus ideals.

L’ajut ‘Pepa Maca’ preté honorar la memòria d’aquest compromís amb la transformació social mitjançant la cooperació a través del foment de mesures o programes de suport a la creació de noves cooperatives compromeses amb aquesta transformació.

Qui promou l’Ajut Pepa Maca?

La present convocatòria d’ajuts es promou des de Coop Maresme (l’Ateneu Cooperatiu del Maresme). Coop Maresme és un ecosistema territorial de col·laboració públic-cooperativa-comunitària que fomenta la intercooperació, l’acompanyament, la formació, la diagnosi i la difusió de projectes de l’economia cooperativa, social i solidària de la comarca del Maresme. Coop Maresme és un espai que aglutina recursos i serveis per l’economia social i solidària i el cooperativisme al territori, per tal d’impulsar-la i facilitar-ne la seva consolidació.

En què consisteix l’ajut?

Aquesta convocatòria contempla un únic ajut amb una dotació de 3.000€ més una oferta formativa i d’acompanyament per a la constitució. Aquesta dotació es destina a cobrir tres aspectes vinculats a la creació de noves cooperatives i a aquells aspectes centrals per vetllar pel seu correcte funcionament: assessorament tècnic i formatiu pel desenvolupament del projecte econòmic, constitució de la cooperativa i dotació de capital social.

  • Assessorament tècnic i formatiu:

Un cop atorgats els ajuts es realitzarà un programa específic a les persones que formin part del projecte per tal de garantir una bona transferència de coneixements tant tècnics com formatius. Aquest acompanyament ha de permetre als integrants poder desenvolupar-se amb els seu projecte econòmic de manera autònoma i emancipadora.

  • Constitució de la cooperativa:

Reunions prèvies de definició del projecte. Redacció dels Estatuts Socials i de l’Acta de Constitució. Escriptura pública i regularització de la situació fiscal i laboral de la cooperativa. Alta d’activitats econòmiques. Inscripció en el Registre de Cooperatives i taxes associades.

  • Dotació de capital social:

Aquests ajuts inclouen la dotació d’una part del capital social necessari per tal de poder iniciar l’activitat econòmica dins la cooperativa. En el moment de realització de les aportacions de capital fundacional de la societat cooperativa, l’entitat convocant aportarà el 50% del capital mínim obligatori establert per la Llei de Cooperatives de Catalunya.

El Premi de la Menció al Públic es determinarà el dia de la celebració de la II Nit del Cooperativisme. El procediment per decidir la menció del públic serà en base a la votació que es realitzarà la II Nit del Cooperativisme un cop fetes les presentacions de tots els projectes que hagin sigut seleccionats com a finalistes. La votació es farà marcant la casella que correspongui al projecte que el públic vulgui votar en les paperetes que s’hauran repartit a l’arribada a l’acte. Un cop fet el recompte es farà saber quin és el projecte escollit pel públic.

Qui es pot presentar?

Per l’Ajut Pepa Maca 2019:

Els requisits per optar a l’ajut Pepa Maca són els següents:

Poden optar als ajuts atorgats en el marc d’aquesta convocatòria les associacions, els projectes comunitaris, els col·lectius d’economies informals, i d’altres iniciatives sense afany de lucre que vulguin desenvolupar activitat econòmica segons els criteris que marca l’Economia Social i Solidària. També poden optar-hi les cooperatives que s’han constituït en el termini de 6 mesos abans de la convocatòria d’aquest ajut.

Els projectes sol·licitants hauran de comptar com a mínim de dues persones físiques, essent aquestes dues persones les que esdevindran sòcies fundadores de la cooperativa.

Es valorarà l’adequació de l’atorgament del premi a aquelles iniciatives que ja siguin beneficiàries o estiguin optant a d’altres ajuts i premis.

Per la menció al treball de batxillerat i cicles formatius

Els requisits per optar a l’atorgament de la Menció al Treball de Recerca de Batxillerat i Cicles Formatius Pepa Maca son els següents:

Al concurs poden participar estudiants de centres públics, privats i concertats del Maresme  que ofereixin Batxillerat o Cicles Formatius. I concretament l’alumnat que realitzi un Treball de Recerca vinculat a l’Economia Social i Solidària, ja sigui en format investigació o proposta de creació d’empresa cooperativa.

Quins passos he de seguir per inscriure’m?

Consulta les bases de participació i comprova que el teu projecte compleix els requisits per accedir a l’ajut. Bases ajut aquí.
Omple el document plantilla amb l’informació sobre el teu projecte cooperatiu. Document plantilla aquí.
Omple el formulari i adjunta-hi la documentació que es demana. Formulari inscripció aquí.

Quina és la data límit inscripcions?

Les persones interessades podran presentar sol·licituds a partir de l’endemà de la publicació de les bases “Pepa Maca 2019” i fins el dia 25 d’agost de 2019.

Per a més informació, podeu escriure a la direcció de correu electrònic info@coopmaresme.cat.

Inscripció “Ajut Pepa Maca 2019”!

Piula a les xarxes amb el hashtag #PepaMaca2019