Èxit de la primera taula territorial de l’economia social i solidària del Maresme

Es conclou la necessitat que l’Ateneu sigui un recurs per a la consolidació d’iniciatives de l’economia social i solidària (ESS), com també de les xarxes d’intercooperació.

Més de 30 persones assiteixen al primer acte públic de la segona edició del projecte de l’Ateneu Cooperatiu del Maresme.

Ahir 21 de març es va celebrar la primera taula territorial de l’economia social organitzada per l’Ateneu Cooperatiu del Maresme a Cafè de Mar de Mataró. Aquesta jornada va ser organitzada amb l’objectiu de crear un espai de trobada dels agents implicats en l’economia social i solidària, per analitzar i diagnosticar la situació de l’economia social al territori i elaborar propostes d’actuacions per l’Ateneu Cooperatiu del Maresme. Més de 30 persones (cooperativistes, docents, administracions públiques i entitats) van assistir en aquest primer acte de la segona edició del projecte de l’Ateneu Cooperatiu del Maresme.

L’acte va començar amb una benvinguda als participants i presentació dels objectius de l’Ateneu Cooperatiu del Maresme, a càrrec de Miguel Guillén (director de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró) i Andrea Lissidini (membre de la Xarxa d’Economia Solidària de Mataró). Es va posar de relleu l’experiència d’intercooperació que suposa gestionar l’Ateneu de manera mancomunada entre cinc entitats i es va remarcar la intenció que l’Ateneu sigui un recurs a disposició de totes les iniciatives de gestió col·lectiva, estiguin ja constituïdes o amb necessitat de consolidació.

Tot seguit, es varen presentar els objectius i les principals accions de l’Ateneu, de la mà de Berta Mundó (coordinadora de l’Ateneu Cooperatiu del Maresme), de la que es destaquen els tallers i formacions, l’establiment de punts d’informació al llarg de la comarca, les col·laboracions amb el moviment educatiu i l’acompanyament a les iniciatives. A continuació l’Elena Ponce (sòcia de la cooperativa Ariet SCCL) va presentar les conclusions i les dificultats respecte la diagnosi de l’ESS realitzada l’any passat: 110 cooperatives, principalment de treball associat i del sector serveis. El repte d’enguany és incorporar al mapeig altres iniciatives socioeconòmiques del territori.

Tot seguit es van fer grups de treball per abordar els objectius de l’Ateneu de manera més eficaç i d’acord amb les necessitats. Els reptes que es varen tractar són el reconeixement i visibilització, la creació d’iniciatives, la consolidació, la intercooperació i la promoció de l’ESS al món educatiu del Maresme. Els grups varen ser dinamitzats per les entitats agrupades que impulsen l’Ateneu Cooperatiu del Maresme.

Un cop finalitzada la dinàmica de grups, els i les participants varen tenir l’ocasió de posar en comú amb els altres grups les propostes treballades: extraient un coneixement comú i compartit de com hauria de ser l’economia social i solidària a la comarca en diferents àmbits d’actuació, que l’Ateneu es farà seus per desenvolupar el seu pla de treball. Del debat es destaca la necessitat  que l’Ateneu sigui un recurs per a la consolidació d’iniciatives de l’economia social i solidària (ESS), com també de les xarxes d’intercooperació.

Què són els Ateneus Cooperatius?

Els Ateneus Cooperatius de Catalunya són espais de trobada i serveis de referència al territori per fomentar l’economia social i cooperativa, en el marc del programa aracoop. Els ateneus cooperatius existents són 14 i estan formats per organitzacions públiques i privades que, de manera coordinada, actuen per fomentar i enfortir l’economia social i cooperativa. Els 14 ateneus cooperatius són les antenes i els altaveus de l’economia social al territori, identifiquen necessitats i oportunitats del sector i ofereixen una àmplia cartera de serveis integrals per a l’aprenentatge, la reflexió col·lectiva, la cooperació i la transformació social.

Els projectes i les accions impulsades des dels Ateneus s’adrecen principalment a persones emprenedores, projectes emergents, associacions, cooperatives i entitats de l’economia social, gestories i assessories, persones aturades o treballadores d’empreses properes al tancament, i també a l’alumnat de secundària, batxillerat, cicles i universitats i personal de les administracions públiques, per tal d’esdevenir un espai de referència al territori, visibilitzar i fomentar la creació de noves iniciatives de l’economia social, el tercer sector i les cooperatives.

Galeria fotogràfica “Taula territorial de l’ESS”