VACANT EN GESTIÓ INTERNA, ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT

Es busca perfil de suport en gestió interna, administració i comptabilitat: formarà part de l’equip de gestió interna de Som Mobilitat a Mataró, una cooperativa sense afany de lucre que treballa per un model de sostenibilitat dins el sector de la mobilitat.

Tasca general: Gestió administrativa dels àmbits de carsharing i atenció a les persones sòcies i suport a la gestió dels serveis.

Tasques concretes:

 • Gestió administrativa a l’àmbit de carsharing i a l’àmbit d’atenció a les persones sòcies
 • Gestió de la base de dades
 • Suport administratiu en la gestió comptable 
 • Suport a la facturació 

Tasques de suport a la gestió de serveis

 • Resoldre consultes i gestionar incidències de les persones sòcies de la cooperativa a través del telèfon i el correu electrònic
 • Suport tècnic dels àmbits de carsharing i atenció a les persones sòcies

Atenció a les persones usuàries

 • Els divendres a la tarda i el dissabte en format teletreball s’encarregarà d’atendre les trucades dels usuaris del servei de carsharing

A nivell de la cooperativa

 • Participar de les reunions de coordinació i millora dels serveis
 • Altres funcions de suport a l’activitat general de la cooperativa que se li puguin encarregar

S’ofereix:

 • Jornada de 40 hores setmanals (de dimarts a dissabte)
 • De dimarts a divendres horari flexible / Divendres tarda i dissabte tasques d’atenció telefònica no presencial
 • Contracte indefinit
 • Salari brut anual a jornada completa: 19.690 € durant el període de formació i integració (entre 4 i 9 mesos) i 22.680 € un cop superat aquest període.
 • Ubicació: Mataró.
 • Data prevista d’incorporació: immediata
 • Opció al teletreball un cop finalitzat el procés de formació i integració

Requisits (valorable segons formació, experiència i coneixaments, aptituds i habilitats):

Formació (20 punts) 

 • Formació en l’àmbit d’administració i gestió de serveis o similar 
 • Formacions en l’ús d’eines tecnològiques
 • Parlar i escriure perfectament el català i el castellà i correctament l’anglès 
 • Altres cursos relacionats amb el lloc de treball

Experiència i coneixements (50 punts)

 • En la gestió administrativa de serveis
 • En l’atenció telefònica
 • En la gestió d’incidències
 • En la gestió en processos
 • En la gestió de la millora contínua
 • En la implementació de millores i solucions 
 • En l’ús d’eines informàtiques i de gestió (ERP’s, CRM’s i aplicacions de treball col·laboratiu per xarxa)
 • Es valoraran altres experiències i coneixements relacionades amb el lloc de treball

Aptituds i habilitats (30 punts)

 • Responsabilitat per treballar de forma autònoma i constant 
 • Ordenat/da, rigorós/a i metòdic/a
 • Iniciativa i predisposició 
 • Capacitat de resolució d’imprevistos
 • Adaptació al canvi i capacitat d’aprenentatge
 • Orientació al treball en processos i en la millora contínua
 • Treball en equip
 • Capacitat de comunicació

Presentar-se a:

Omplir el formulari següent.

Termini de presentació fins el 25 de març 2022