VACANT EN ADMINISTRACIÓ PER COOP MARESME

Fundació Maresme obre una vacant de feina com tècnica d’administració per l’Ateneu Cooperatiu del Maresme

Es busca perfil de l’àmbit administratiu per cobrir la vacant de feina com a tècnica d’administració de l’Ateneu Cooperatiu del Maresme, Coop Maresme. La persona seleccionada s’encarregarà de donar suport a l’equip tècnic de Coop Maresme.

Tasques concretes:

 • Gestió del telèfon i correu general.
 • Gestió administrativa i de suport d’accions del projecte: materials, inscripcions,
 • documentació…
 • Seguiment de la implementació del Back office.
 • Informe de valoració de qualitat de les activitats.
 • Gestió de dades: base de dades, Back office, quadre de comandament.
 • Seguiment i coordinació justificació econòmica i auditoria de la subvenció.
 • Suport en altres funcions relacionades amb el projecte.
 • Coordinació interna amb l’entitat promotora.

S’ofereix:

 • Jornada a 20 hores setmanals, de dilluns a dijous de 09:00 a 14:00h.
 • Una incorporació immediata.
 • Una retribució econòmica de 10.038,84 € bruts anuals en 14 pagues.
 • De dilluns i dimecres a les instal·lacions de Cafè de Mar (Carrer Santa Rita 1, Mataró) i
 • dimarts i dijous al Servei de Formació i Inserció (SEFI) de la Fundació el Maresme (Carrer
 • Galicia 191, Mataró).

Requisits:

Formació reglada: preferiblement Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i
Finances.

IMPRESCINDIBLE:

 • Experiència en matèria d’economia social
 • Domini del català parlat i escrit
 • Domini dels paquets informàtics estàndards.
 • Experiència prèvia de treball en equip.

Les persones interessades han de enviar un correu electrònic a en Pere Romano (vulltreballar@fundaciomaresme.cat) exposant la seva candidatura i adjuntant el currículum actualitzat abans del 29 de març de 2022.