Vacant laboral de tècnic/a de suport per FUCM

Oferta de feina com a tècnic/a de suport per la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró (FUCM) per a treballar dins el projecte de Bloc Cooperatiu.

Descripció de l’oferta

El perfil que es busca és de Tècnic/a de suport per sumar la seva energia al projecte de Bloc Cooperatiu, la cooperativa de llogateres de Mataró promoguda entre d’altres per la FUCM.

Es valorarà especialment la desimboltura en les TIC. També a l’experiència en atenció a les persones, la competència resolutiva de tasques administratives, així com l’alineament de la persona candidata amb els objectius i els valors de la cooperativa.

Detalls del lloc de treball:

● Creació d’ofertes de lloguer, gestió de visites i agenda i aplec de documentació.

● Gestió d’incidències de la llar, obertura de sinistres amb asseguradores i seguiment.

● Gestió de les altes de noves sòcies a la cooperativa, cobrament de les quotes i signatura dels documents d’alta; incorporació a la base de dades i del mailing

● Acompanyament a les sòcies de la cooperativa, suport al desenvolupament d’accions grupals informatives i d’altres activitats.

● Elaboració de newsletters i emails de comunicació interna.

● Suport puntual en:

– Coordinació i seguiment amb l’asseguradora d’impagaments (avaluació del risc de la llogatera)

– Seguiment de l’elaboració de contractes de lloguer, signatura, documentació i pagaments amb la Cambra de la Propietat, entre d’altres gestions

– Procés d’adjudicació de pisos propi de la cooperativa.

– Recerca de finançament.

Requisits:

● CFGS o titulació universitària

● Capacitat de mediació i sensibilitat vers la diversitat sociocultural en el marc de la
convivència
● Nivell alt de català i castellà, amb expressió oral i escrita excel·lent per
comunicar amb claredat i correcció en ambdues llengües
● Eines informàtiques:
○ domini de Google Drive
○ experiència amb bases de dades online (Airtable)
● Coneixements en gestió de xarxes socials i creació de newsletters (MailPoet)
● Iniciativa, planificació i organització
● Capacitat de treball en equip i de cooperació
● Disponibilitat i flexibilitat horària, incloent algun cap de setmana puntual

● Disponibilitat i horària, incloent algun cap de setmana puntual

S’ofereix:


● Categoria: Tècnic/a de suport.
● Mitja jornada (20 hores/setmana)
● Horari flexible de dilluns a divendres; 2 matins i 3 tardes
● Incorporació: darrera setmana d’octubre 2022
● Salari: conveni oficines i despatxos Grup 4 nivell 2, 12.000,00 € bruts anuals en 12
pagues.

Enviar currículum vitae:

A l’adreça de correu electrònic info@cooperadorsdemataro.coop. Amb l’assumpte “OFERTA LABORAL DE TÈCNIC/A DE SUPORT”

Data límit per rebre currículums: dilluns 26 de setembre de 2022. Més informació aquí.