Oferta de feina com a consultor/A econòmic- Financer

Oferta de feina per la cooperativa Facto, empresa d’assessorament i destió per a entitats de l’economia social i solidària com a consultor/a econòmic-financer.

Descripció:

• Consultoria econòmica a organitzacions.

• Realització de plans d’empresa.

• Realització de plans de viabilitat econòmica.

• Realització de plans econòmic financer.

• Anàlisi i interpretació de balanços i estats financers.

• Assessorament econòmic-fiscal.

• Recerca d’instruments financers.

Requisits

• Diplomatura o grau en ciències econòmiques, ciències empresarials o ADE.

• Experiència com a consultar econòmic-financer de com a mínim de dos anys.

• Experiència en l’acompanyament a emprenedors individuals i col·lectius.

• Coneixement i dels programes de gestió.

• Coneixement de la normativa fiscal.

• Domini de les eines ofimàtiques.

• Capacitat de lideratge i proactivitat.

• Capacitat comunicativa, de relació, organització, adaptabilitat, treball en equip, i pensament analític i resolutiu.

Més informació i enviar CV aquí