Vacant de feina com a tècnic/a d’acompanyaments i formació

FACTO Cooperativa SCCLP, cooperativa d’assessorament, gestió, consultoria i formació per a entitats de l’economia social i solidària, administracions públiques i centres universitaris, busca un/a tècnic/a d’acompanyaments i formació per incorporar-se al projecte de Coop Maresme.

Funcions

● Servei d’acompanyament

○ Coordinar i fer seguiment dels projectes de l’ESS que s’estan acompanyant

○ Intervenir a la primera fase dels acompanyaments:

■ Introducció a l’ESS i al model cooperatiu

■ Desenvolupar el model de negoci i el pla d’empresa

■ Diagnosi i detecció de necessitats

■ Traçar el pla de treball

○ Suport en la captació de nous acompanyaments.

○ Seguiment i responsabilitat del compliment dels indicadors marcats per la

subvenció.

○ Participar al grup de treball d’acompanyaments de la XAC.

● Servei de formació

○ Preparar l’estratègia formativa per a projectes de l’ESS que es troben en fase de

creació, consolidació i/o transformació

○ Proposta i preparació de continguts formatius

○ Coordinar el programa formatiu

○ Seguiment i responsabilitat del compliment dels indicadors marcats per la

subvenció.

○ Participar al GT de formació de la XAC

Requisits

● Llicenciatura o grau en ciències econòmiques, ADE o similar

● Domini de les eines ofimàtiques

● Experiència en l’acompanyament a projectes d’emprenedoria d’economia social i

solidària mínima d’un any.

● Nivell alt de català i castellà

● Capacitat proactiva

● Capacitat comunicativa, de relació, organització, adaptabilitat, treball en equip, i pensament analític i resolutiu.

Característiques

● Incorporació: a partir del novembre de 2022

● Contracte indefinit

● Jornada de 30h/set, de dilluns a divendres amb flexibilitat segons necessitats de

l’ateneu.

● Lloc de treball híbrid: Mataró, possibilitat de teletreball i amb mobilitat pel

Maresme

● Salari: 18.666€/bruts anys, segons política retributiva establerta per l’Ateneu cooperatiu Coop Maresme

Es valorarà

● Màster o postgrau en Economia social i cooperativisme

● Coneixement del territori: Maresme

Els candidats i candidates interessades podran fer arribar el CV i la carta de presentació a seleccio@facto.cat abans del 25 d’octubre amb el concepte CV COOP MARESME