Concessió de les subvencions del programa ‘Ocell de Foc’

El Departament d’Empresa i Treball vol aprovar el programa de subvencions Ocell de foc amb la finalitat d’impulsar projectes que tinguin per objectiu l’atenció a joves, especialment aquells amb problemàtica de salut mental, i el seu acompanyament cap a l’autonomia personal i la construcció d’una vida independent, proporcionant-los les eines i els recursos per poder aconseguir-ho i per assolir la seva inserció laboral en l’empresa ordinària o la recuperació del seu itinerari formatiu.

Entitats beneficiàries

a) Entitats juvenils sense ànim de lucre.

b) Associacions o empreses d’activitats juvenils, com ara les esportives, les culturals i les de lleure, entre d’altres.

c) Entitats sense ànim de lucre o cooperatives d’iniciativa social especialitzades en l’atenció a les persones amb problemàtica de salut mental.

d) Entitats sense ànim de lucre o cooperatives d’iniciativa social especialitzades en la dinamització de projectes col·lectius.

e) Entitats locals: ajuntaments i consells comarcals.

f) Empreses d’inserció inscrites en el Registre Administratiu d’Empreses d’Inserció de Catalunya.

g) Entitats i empreses especialitzades en formació i capacitació professional.

h) Entitats especialitzades en la gestió de serveis públics de salut o educació.

i) Instituts i universitats públics o concertats.

Destinataris

Els destinataris finals d’aquestes subvencions són els i les joves d’entre 16 i 30 anys que viuen en l’àmbit territorial d’aplicació dels projectes, i es prioritzen els que tenen una problemàtica de salut mental.

Més informació aquí.