Vacant de feina a Hobest com a coordinador/a de projectes de consultoria i facilitació

Vacant de feina a Hobest, cooperativa que ofereix serveis professionals de consultoria i d’acompanyament a organitzacions en reflexió estratègica, desenvolupament organitzacional, facilitació d’equips i governança democràtica, com a coordinador/a de projectes de consultoria i faclitació.

DEFINICIÓ DEL LLOC DE TREBALL

 • Disseny, gestió i coordinació de projectes en l’àmbit del tercer sector, l’economia social i solidària o el cooperativisme, entre d’altres
 • Disseny, dinamització i execució de processos participatius
 • Facilitació de sessions grupals en format presencial i virtual
 • Relatoria i síntesi de sessions de treball de caràcter participatiu
 • Coneixement i desenvolupament de metodologies i eines de participació
 • Interlocució i tracte amb clients i clientes

Tipologia de projectes en què es treballarà: reflexió estratègica i desenvolupament organitzatiu en entitats i empreses, processos d’impuls de la governança democràtica i la participació interna en organitzacions, realització de processos participatius, facilitació de grups i acompanyament a equips, formacions en els àmbits de treball esmentats, projectes de l’àmbit de l’economia social i solidària.

PERFIL

 • Llicenciatura/estudis de grau superior preferentment en l’àmbit de les ciències socials, acció social, educació, etc.
 • Experiència laboral en el camp de la participació de 3-5 anys, preferentment en àmbits del tercer sector, l’economia social i solidària o cooperativisme
 • Nivell alt en l’ús d’eines ofimàtiques i eines per al treball en digital
 • Alt nivell de català i de castellà tant oral com escrit
 • Carnet de conduir: tipus B
 • Flexibilitat horària i de desplaçaments

COMPETÈNCIES

 • Capacitat d’organització, de treball en equip
 • Persona polivalent amb capacitats de gestió
 • Capacitats relacionals i competències transversals: lideratge, motivació d’equips i persones, orientació a l’assoliment, canalització de conflictes
 • Alta capacitat comunicadora i de desenvolupament davant del públic
 • Iniciativa i autonomia en el treball
 • Capacitat de redacció i de síntesi

A VALORAR

 • Coneixements o experiència en matèria de reflexió estratègica i/o desenvolupament organitzacional
 • Experiència laboral en gestió directa d’entitats o altre tipus d’organitzacions
 • Coneixements en l’àmbit de les cures i mirada feminista en el món de les organitzacions
 • Coneixements en el camp de l’acció social i el desenvolupament comunitari
 • Formació específica en coaching i treball de processos
 • Trajectòria associativa o en el camp de l’economia social i solidària o tercer sector
 • Coneixements TIC

CONDICIONS

 • Incorporació: immediata
 • Contracte indefinit amb període de prova de 4 mesos.
 • Jornada: parcial de 35 hores/setmana (h/s) ampliable a completa de 37,5 h/s segons volums de feina. Els primers 4 mesos la jornada serà de 30 h/s.
 • Retribució segons perfil i aptituds: entre 25.000€ i 27.000€ bruts anuals a jornada completa de 37,5 h/s.
 • Horari: de dilluns a divendres, principalment matins, amb flexibilitat horària. Opció de fer part de la jornada de treball de forma no presencial (teletreball).
 • Lloc de treball: Barcelona, amb disponibilitat de desplaçaments arreu de Catalunya, principalment

Enviar CV’s a jarechalde@hobest.cat amb la referència “oferta laboral consultoria 2023” a l’assumpte del correu fins el dia 12 de març de 2023.