Món educatiu

Món educatiu 2020-05-18T11:54:20+00:00

Vols oferir una activitat relacionada amb l’economia social i solidària al teu centre educatiu? Coop Maresme t’oferim diversos tallers i activitats gratuïtes per a complementar la formació dels teus alumnes.

Què oferim?

Tallers d’introducció a l’ESS i Cooperativisme

L’activitat consistirà en una sessió dinàmica en què s’introduirà als alumnes al model cooperatiu. Durant la sessió s’explicaran els valors i principis del cooperativisme, quins són els trets diferencials de les empreses cooperatives i com funcionen i es posaran exemples reals d’empreses cooperatives. 

Depenent de la durada de la sessió es podrà aprofundir més o menys en l’explicació.

Ruta de l’Economia Solidària

Aquesta activitat és una proposta vivencial, coneixent de primera mà les iniciatives i escoltant les experiències dels seus socis en primera persona. El fet a més que tingui format de ruta i impliqui el desplaçament o mobilitat de les participants d’un punt a un altre permet, alhora, uns minuts per pensar en allò experimentat, escoltat o sentit. Es recomana fer una sessió posteriorment en format taller a l’aula o al centre educatiu per a consolidar coneixements i permetre una bona formació introductòria al món del cooperativisme i l’economia solidària.

Constitució de Cooperatives d’Alumnes

Sessions col·lectives dirigides a la creació de cooperatives d’alumnes. Les sessions han de permetre acompanyar l’alumnat en el procés de creació d’una activitat de manera cooperativa. Les sessions han d’englobar la constitució i creació d’una empresa cooperativa, l’elecció de càrrecs, realització de l’activitat, resultats i distribució d’excedents, si escau. Aquestes accions aniran acompanyades de dinàmiques per viure els valors cooperatius, posar en pràctica competències participatives i formació per al professorat.

Formació per a professorat

En col·laboració amb el Moviment educatiu del Maresme realitzem diverses accions formatives adreçades al professorat. L’economia social i solidària (ESS) i el moviment cooperatiu són una alternativa real al model capitalista imperant. Aquest fet, juntament amb la importància creixent de l’educació transformadora, crítica i conscient, està fent que cada vegada més es vulgui treballar el cooperativisme dins les aules dels centres educatius. Ja són moltes arreu del territori i dels anys les cooperatives d’alumnes que s’han creat i han funcionat, convertint-se en un espai d’experimentació del treball cooperativitzat, la presa de de decisions col·lectiva, i l’aproximació a les pràctiques de l’economia social i solidària. Per això organitzem cursos i xerrades adreçades a professorat que vulgui incorporar aquesta perspectiva a l’aula.

Grup de treball de professorat

En col·laboració amb el Moviment educatiu del Maresme tenim constituït el grup de treball de professorat obert a la participació de tot el professorat de la comarca. 

L’economia social i solidària (ESS) i el moviment cooperatiu són una alternativa real al model capitalista imperant. Aquest fet, juntament amb la importància creixent de l’educació transformadora, crítica i conscient, està fent que cada vegada més es valori la necessitat de treballar el cooperativisme i el model de l’economia social i solidària dins les aules dels centres educatius.

En aquest grup de treball volem crear xarxa entre persones docents amb la motivació d’incorporar aquesta perspectiva a les aules, així com compartir eines, metodologies i recursos. 

Treballem en el desenvolupament de recursos pedagògics per introduir l’ESS i el cooperativisme a les aules.

Descobreix tota la informació sobre aquestes inciatives aquí:

INFORMACIÓ TALLERS I ACTIVITATS

Si vols oferir un taller o formació als vostres alumnes, poseu-vos en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a sensibilitzacio@coopmaresme.cat

Actuem!