Consolida! Cooperativisme i economia social

Consolida! Cooperativisme i economia social 2018-08-28T11:37:01+00:00

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIU

Sessió 1: El màrqueting a les cooperatives

 1. La proposta de valor
 2. L’estudi de mercat
 3. El client i el producte/ servei
 4. L’estratègia de màrqueting

Sessió 2: Finançament i banca ètica

 1. Tipus de finançament.
 2. Com mesurar les necessitats financeres. Finançament intern vs. finançament extern.
 3. Banca i finances ètiques.

Sessió 3: Gestió d’equips, incorporació dels socis i millora de les relacions

 1. L’àmbit societari i incorporació de nous socis
 2. Drets i deures dels socis.
 3. La gestió de conflictes
 4. El canvi organitzacional
 5. La cohesió d’equips.

Sessió 4: La gestió a les cooperatives

 1. La gestió a les empreses cooperatives.
 2. Les relacions econòmiques i empresarials.
 3. Les relacions laborals.
 4. Eines per millorar la gestió.

OBJECTIU

 • Saber la rellevància en les accions que conformen el que es denomina la planificació estratègica de l’empresa.
 • Aprofundir en el model de gestió de les cooperatives i millorar el seu funcionament.
 • Conèixer i aplicar els paràmetres necessaris per a prendre decisions òptimes.
 • Millorar el posicionament de la cooperativa en el mercat.
 • Implantar els instruments de control de gestió més adequats per a contribuir a la consecució de les polítiques estratègiques de l’empresa.
 • Capacitat d’analitzar els escenaris financers a què s’enfronten les petites i mitjanes empreses i prendre decisions sòlidament fonamentades en les finances corporatives i l’anàlisi de l’entorn, incloent-hi especialment la Banca Ètica.
 • Promoure les millors pràctiques en l’àmbit relacional i de transparència per promocionar i propiciar el cooperativisme.

DESTINATARIS

Persones i col·lectius interessats a emprendre.

DURADA

4 sessions de 4 hores.

CONTINGUTS

Es definiran i s’adaptaran segons els participants del taller, però proposem que s’incideixi essencialment en els elements funcionals del model cooperatiu.

METODOLOGIA

Es proposa una metodologia formativa essencialment participativa i de coaprenentatge; apostem pel coneixement mutu, facilitant espais i dinàmiques per compartir experiències i pràctiques. A partir d’una informació bàsica i elements de reflexió sobre aspectes clau dels temes tractats, es pretén provocar la reflexió compartida a partir de la pràctica dels assistents, buscant un espai d’aprenentatge eminentment pràctic.

PRÒXIMA FORMACIÓ:

CONTACTAR

Envia un correu electrònic a info@coopmaresme.cat i resoldrem els teus dubtes sobre les accions formatives de l’Ateneu Cooperatiu del Maresme.