Aquí assessorem l’ESS!

Aquí assessorem l’ESS! 2021-06-18T07:34:12+00:00

La proposta d’acció formativa en el marc de Coop Maresme per a prescriptores té com a objectiu l’impuls del segell públic que reconeix l’assistència i el coneixement de la fórmula jurídica de la cooperativa. També l’activació d’un protocol de delegació dels projectes a les xarxes i eines del moviment cooperatiu.

Ens proposem donar continuïtat a les accions formatives i fidelitzar els projectes amb segell, facilitant així l’augment de projectes de l’economia social i solidària i enfortir-ne el seu desenvolupament.

La línia de treball té tres potes, la formació continuada per a prescriptores, el segell com a eina de reconeixement i visibilització de les gestories amb “complicitat cooperativa” (les que assisteixin a les formacions), i l’activació d’un protocol de comunicació, derivació, informació i acompanyament als projectes, que faciliti conèixer les eines i els agents al territori.

— — — —

Proposta formativa:

Cinc sessions de formació per les gestories a nivell comarcal durant el curs 2020/21, amb una durada aproximada de 3 hores cadascuna.

SESSIÓ 0 – Introducció

 • Introducció al model de negoci cooperatiu.
 • Comparativa entre diferents formes jurídiques i avantatges de la cooperativa (beneficis fiscals, etc.).
 • Tipus de cooperatives, incloent sense ànim de lucre i d’iniciativa social.
 • Procés de constitució.

Cooperativa formadora: L’Eixida
Durada sessió: 2 hores

SESSIÓ 1  – Règim laboral i societari

 • Règim laboral de socis, tipus de socis (en funció del tipus de cooperativa), drets i obligacions, altes i baixes).
 • Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació.
 • Règim de cotització seguretat social.
 • Reglament de règim intern.
 • Capitalització de l’atur.

Cooperativa formadora: Gracercoop
Durada sessió: 3 hores

SESSIÓ 2 – Règim econòmic i comptable
 • Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria llibres.
 • PGC de cooperatives.
 • Capital social.
 • Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions).
 • Fons de reserva i FEPC: usos i destins.
 • Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues.

Cooperativa formadora: Facto Cooperativa
Durada sessió: 3 hores

SESSIÓ 3 – Règim fiscal
 • Règim fiscal de les cooperatives.
 • Cooperatives protegides i especialment protegides.
 • Pèrdua de la protecció fiscal.
 • Beneficis fiscals de les cooperatives.
 • Regles de valoració de les operacions cooperativitzades.
 • Impost de societats.
 • Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu.
 • Aplicació del resultat econòmic.
 • Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació.

Cooperativa formadora: La Qperativa
Durada sessió: 3 hores

SESSIÓ 4 – Finançament i recursos econòmics

 • Finançament propi i aliè.
 • Subvencions específiques de cooperatives (Incorporació socis, Projectes Singulars).

Cooperativa formadora: Facto Cooperativa
Durada sessió: 3 hores

— — — —

A qui va dirigida?

A equips de gestories i assessories i, si s’escau, personal tècnic municipal vinculat a àrees de promoció econòmica, ocupació, assessorament empresarial, dinamització comercial, etc. Per a rebre el #SegellCoop es requereix l’assistència del 100% a les formacions de l’itinerari.

— — — —

Què proposem?

Potenciar el #SegellCoop per a gestories i assessories, ​validat per les organitzacions del teixit cooperatiu. Aquest segell​ busca identificar públicament l’esforç en formació continua cooperativa per part dels prescriptors que s’hi vulguin adherir.

CONTACTAR

Envia un correu electrònic a info@coopmaresme.cat i resoldrem els teus dubtes sobre les accions formatives de l’Ateneu Cooperatiu del Maresme.