El nostre ateneu

El nostre ateneu 2021-04-07T07:55:28+00:00

Coop Maresme té per objectiu d’esdevenir un pol cooperatiu generador d’espais de trobada, d’atenció, difusió, creació i enfortiment de l’economia cooperativa, social i solidària al Maresme. Per tant, facilitar i visibilitzar tots els recursos de l’economia social i cooperativa de la comarca, i oferir un ampli ventall de serveis integrals de qualitat, com la formació, la difusió o l’assessorament, amb el màxim rigor i professionalitat.

Concebem la nostra proposta d’Ateneu com a resultat de la suma i participació activa d’actors de l’economia social i cooperativa, que configuren un projecte de gestió mancomunada. La nostra proposta d’Ateneu concep la participació i implicació de tota la comarca. per això es compta amb el suport i col·laboració de diversos agents de la comarca: des d’administració local i comarcal, entitats de l’ESS així com les entitats de referència.

Amb aquesta proposta de participació volem donar un major impuls a l’economia social com a model empresarial estratègic i transformador de les realitats socials i econòmiques del Maresme. En les edicions anteriors s’han posat els fonaments del que ha de ser un projecte troncal en la promoció del cooperativisme i la creació de llocs d’ocupació en la nostra comarca.

Objectius generals

FER DE L’ATENEU UN PROJECTE COL·LECTIU

 • Generar un espai de gestió col·lectiva i comunitària del projecte d’ateneu cooperatiu. 
 • Obrir la mirada de l’ESS incorporant més entitats i territorialitzar l’acció.
 • Generar espais de trobada col·lectius de l’ESS del Maresme per fer caliu i comunitat, trobant solucions a necessitats compartides. 
 • Generar un espai de gestió col·lectiva del projecte d’ateneu cooperatiu. 
 • Crear una estructura d’acord amb els valors del cooperativisme i l’ESS, amb responsabilitat i rols legitimats, reconeguts i estructurats, que recullin la diversitat i complexitat del sistema.  Prioritzar on posem les energies d’acord amb la missió, visió i objectius compartits.

TRANSFORMACIÓ DEL TERRITORI

 • Comptar amb un espai regular de presència al territori, des del que oferir informació general sobre l’ESS (no només constitució).
 • Visibilitzar experiències transformadores del cooperativisme per mostrar-les com a pràctica real i possible.
 • Fer pedagogia sobre l’ESS al Maresme en col·laboració amb institucions i entitats.
 • Visibilitzar el cooperativisme i l’ESS com a una opció real en empreses i projectes properes al tancament, per tal d’extendre el model. 
 • Donar a conèixer al model cooperatiu i ESS  a gestories i consultories per tal que l’ofereixin com a opció real de creació d’empreses.
 • Donar a conèixer el cooperativisme i l’ESS com a un model existent i generar una visió crítica amb el model hegemònic. 
 • Viure i tirar endavant un projecte col·lectiu que permeti treballar competències i coneixements de l’ESS.
 • Treballar conjuntament amb professorat per incorporar els valors cooperatius transversal.
 • Crear materials de difusió atractius per tal de donar a conèixer al model cooperatiu i de l’ESS.

DINAMITZACIÓ DE L’ESS

 • Conèixer les entitats de l’ESS actives de la comarca i visibilitzar-les.
 • Crear activitats de sensibilització compartint estratègies amb les entitats de l’ESS de la Comarca, augmentantl’impacte territorial de les propostes i de les temàtiques.
 • Donar a conèixer la nostra actuació en tots aquells espais que pugui ser d’interès, en col·laboració amb entitats de l’ESS. 
 • Donar a conèixer la nostra actuació en tots aquells espais que pugui ser d’interès, especialment per conèixer entitats.
 • Donar suport en la creació d’entitats d’ESS, especialment cooperatives, i a la transformació. 
 • Donar suport a entitats de l’ESS per millorar el seu funcionament, a partir d’un programa que respongui a necessitats.
 • Oferir formació bàsica a persones/col·lectius interessats en emprendre en ESS. 
 • Oferir formació per entitats de l’ESS d’acord amb les necessitats detectades. 
 • Oferir formació per entitats que valorin la possibilitat de transformar-se en coop. 
 • Comunicar interna i externament les accions per tal que arribin.

Pla de treball

El projecte contempla les accions requerides i altres per donar compliment a la totalitat dels eixos d’actuació previstos:

EIX A: Diagnosi i visibilització de l’economia social i cooperativa del territori

EIX B: Accions de suport a la creació i desenvolupament de cooperatives i SAL i la inserció laboral en empreses de l’economia social i cooperativa

ElX C: Promoció de la fórmula cooperativa i SAL dirigida a les associacions ai altres empreses

EIX D: Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals per a la continuïtat d’empreses i/o entitats properes al tancament d’activitat.

EIX E: Món Educatiu: Actuacions per conèixer i aprendre els models d’empresa cooperativa i la creació de cooperatives d’alumnes destinada a joves estudiants i professorat d’ESO, batxillerat i cicles formatius de formació professional de grau mitjà i superior.

EIX F: Facilitar eines, recursos i suport necessari per a la creació i transformació en cooperatives i societats laborals destinat a prescriptors i professionals de l’àmbit de les assessories i gestories.

Entitats impulsores

FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS

Entitat privada participada per l’Ajuntament de Mataró i la Unió de Cooperadors de Mataró, que té per objecte la defensa i promoció de l’economia social en l’àmbit local de la ciutat de Mataró, català i a nivell internacional, mitjançant la realització d’actuacions de formació, informació, assessorament i estudi.

A partir de la memòria històrica, la Fundació esdevé una eina de futur, per treballar al costat de les cooperatives i les entitats d’economia social de la ciutat, i també per aportar un nou nòdul solidari en la xarxa d’economia social catalana.

Una de les línies de treball que porta a terme la Fundació per a la consecució d’aquests fins és el Foment de l’economia social: recolzament, assessorament i formació a les empreses i entitats d’economia social. A la darrera edició de l’Ateneu la Fundació ha assumit la sol·licitud i coordinació del projecte, assumint un gran volum d’activitats de tots els eixos d’actuació.

FACTO ASSESSORS

Cooperativa de treball associat especialitzada en serveis de gestoria/assessoria, consultoria i formació a empreses cooperatives i organitzacions de l’economia social i solidària (ESS). Treballem des de la proximitat, la qualitat i la responsabilitat perquè les entitats puguin assolir els seus objectius. Volem impulsar les iniciatives de l’ESS, sigui acompanyant els projectes en els estadis inicials, sigui en els processos de creixement i consolidació.

Durant el 2017 hem acompanyat a més de 50 projectes de l’ESS.

Disposem d’un catàleg propi de formació que té com a objectiu donar resposta a les necessitats d’emprenedores i iniciatives de l’ESS, així com a entitats i empreses socials que vulguin aprofundir en aspectes de la gestió. Oferim diferents mòduls que engloben accions formatives que adaptem a les característiques i necessitats de les assistents. Treballem la formació a partir d’una metodologia activa amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament de les competències vinculades tant a l’emprenedoria, com a l’impuls, la gestió i la millora d’iniciatives d’ESS.

Facto ha assumit els acompanyaments i la formació tècnica a l’Ateneu Cooperatiu del Maresme el 2017 i el 2018.

L’ESBERLA

Les principals accions que hem dut a terme en els darrers anys pel que a fa a  l’acompanyament i el foment del cooperativisme han estat: Tallers vivencials d’economia social i cooperativisme dins les aules de formació professional del Maresme, per l’Ateneu cooperatiu del Maresme 2017. L’Esberla juntament amb la Federació de cooperatives d’ensenyament i Hobest SCCL hem impulsat les primeres proves pilot de les Cooperatives de joves a Barcelona i Sabadell, un projecte originari del Quebec. Les Cooperatives de Joves son un projecte formatiu d’apoderament juvenil a partir de la creació d’una cooperativa autogestionada per les pròpies joves. És una experiència d’emprenedoria cooperativa que permet als i les joves viure l’experiència d’aprendre a gestionar una empresa cooperativa, desenvolupar la seva autonomia, iniciar-se en la gestió empresarial cooperativa, preparar-se pel món laboral i desenvolupar-se professionalment.

El 2018 hem liderat l’eix d’educació de l’Ateneu Cooperatiu del Maresme duent a terme les següent accions: Detecció de necessitats formatives del professorat d’ESO, batxillerat i FP, 20 hores de formació homologada al professorat per treballar economia social i solidària fins les aules, elaboració d’una “Guia didàctica de l’economia solidària i el cooperativisme per al professorat”.

MUSICOP

Cooperativa de músics i educadores que gestionem Escoles Municipals de Música, desenvolupem projectes de música i comunitat , oferim assessorament de projectes i formació en el món educatiu i creem produccions artístiques. La nostra missió és crear, desenvolupar i gestionar projectes educatius, socials i culturals en l’àmbit musical que contribueixin al desenvolupament cultural i artístic comunitari. La creativitat, el treball en equip, el desenvolupament personal i organitzacional i l’emprenedoria són alguns dels valors que defineixen el nostre equip, que compta, a més, amb una àmplia experiència en formació docent, gestió, implementació i acompanyament de projectes. Treballem amb organitzacions del món educatiu a partir de propostes de formació i acompanyament i creixement personal i organitzacional per escoles, professorat, equips docents i equips directius dels centres.

Dissenyem i oferim propostes formatives perquè les organitzacions tinguin els recursos necessaris per reconèixer i optimitzar tot el seu potencial. Musicop ha col·laborat al llarg del 2018 amb diverses activitats de l’Ateneu Cooperatiu del Maresme: donant a conèixer el funcionament cooperatiu en diverses activitats de sensibilització.

CLACK AUDIOVISUAL

Clack Audiovisual, SCCL és una empresa cooperativa de treball sorgida de Clack Produccions Culturals. La seva prioritat és la producció de documentals de televisió en el camp de les ciències socials. En els últims anys ha produït documentals diversos, així com el projecte escènic documental Peiró 42, estrenat a Mataró l’octubre de 2017 i a Argentona i Barcelona l’octubre de 2018.

També relligat amb l’àmbit del documental, Clack organitza actualment al Cafè de Mar de Mataró -on té la seu dins el viver d’empreses d’economia social- el cicle ‘El Documental del Mes’, impulsat per DocsBarcelonadelMes, on cada segon dimecres de mes es projecta un llargmetratge documental de temàtica social, després del qual es du a terme una taula rodona relacionada amb el tema de la pel·lícula. Clack treballa estretament amb altres cooperatives del territori, institucions locals com Tecnocampus Mataró-Maresme, els Ajuntaments de Mataró i Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya o empreses d’àmbit nacional com Enderrock, Planeta, Angel Editorial i El Periódico de Catalunya així com multitud d’iniciatives culturals com el festival Poesia i +, el Mataró, Cruïlla de Cultures o ‘Associació Catalana de Premsa Gratuïta. Al llarg del 2018 Clack ha desenvolupat accions de comunicació de l’Ateneu Cooperatiu del Maresme en el marc de la XES Mataró.

LES COL·LABORADORES 

A més, conjuntament amb un seguit d’entitats col·laboradores desenvoluparem un conveni de col·laboració estable amb cadascuna d’elles d’acord a les necessitats detectades, que inclogui alguna de les activitats dels seus àmbits d’actuació: difusió i visualització de l’Economia social i Solidària (ESS), mapa de l’ESS, acompanyament en la constitució, consolidació i transformació a cooperativa, tallers i formacions per al foment de l’ESS a diferents col·lectius i activitats per al món educatiu. El seu espai de participació i vinculació serà la taula territorial i el desenvolupament d’accions concretes.

ENTITATS DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Artijoc

Agència Talaia

Coop de Pedal

Unió de Cooperadors de Mataró

Fundació Maresme

Fundació CEO Maresme

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d’Arenys de Mar

Ajuntament d’Arenys de Munt

Ajuntament d’Argentona

Ajuntament de Cabrils

Ajuntament de Dosrius

Ajuntament de Mataró

Ajuntament de Montgat

Ajuntament de Palafolls

Ajuntament de Pineda

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Ajuntament de Santa Susanna

Ajuntament de Tordera

Ajuntament del Masnou

ADMINISTRACIÓ COMARCAL

Consell Comarcal del Maresme.

ENTITATS DE REFERÈNCIA

Càtedra d’Economia Social del Tecnocampus

Federació de Cooperatives de Treball 

Moviment educatiu del Maresme

XES Mataró

EQUIP TÈCNIC

Acompanyaments

Sensibilització

Comunicació

Diagnosi

Coordinació