#CONSOLIDA! | Com funcionen les licitacions? SESSIÓ 2

Carregant Esdeveniments
  • Aquest event ja ha passat.

 

Descripció:

Durada de l’activitat: 2 sessions de 2 hores. Necessària assistència a les dues sessions per assolir tots els coneixements.

Objectius generals de l’activitat: 

• Conèixer el funcionament ordinari de les licitacions

• Desenvolupar estratègies de millora de les proposicions

Objectius específics de l’activitat: 

• Saber interpretar els plecs de condicions i aprendre com funciona el procés de contractació.

• Saber desenvolupar la licitació segons els criteris d’adjudicació

• Donar compliment a totes les obligacions documentals i jurídiques.

• Conèixer estratègies d’intercooperació i col·laboració per a la presentació de licitacions.

• Saber ponderar els criteris.

Temari complert: 

• En què consisteixen les licitacions?

• Quines tipologies de contractes i procediments hi ha?

• El plec de condicions administratives

• El plec de condicions tècniques

• La documentació administrativa

• La solvència tècnica i econòmica

• Integració de solvència i la UTE

• Procés de presentació. Els sobres.

• El RELI

• Anàlisi dels criteris que depenen d’un judici de valor: el projecte tècnic

• Anàlisi dels criteris automàtics: fórmula ponderada i acreditacions.

• Què cal tenir en compte per presentar l’oferta econòmica. Els valors anormals o desproporcionats.

• Mesures especials d’execució

INSCRIPCIONS AQUÍ