Formació: Corresponsabilitat i organització del temps i els treballs des d’una perspectiva feminista | Sessió 1

Carregant Esdeveniments

Objectius:

  • Conèixer les aportacions teòriques crítiques al voltant de l’organització social del temps i els treballs en les societats capitalistes i patriarcals
  • Proporcionar les eines per comptabilitzar i analitzar la desigualtat del temps i els treballs i reflexionar sobre les dades existents en el context actual de la pandèmia
  • Analitzar críticament l’impacte de les polítiques de conciliació laboral i familiar i reflexionar sobre les possibilitats de transformar el model a partir de polítiques públiques i bones pràctiques des de la corresponsabilitat social de la cura
  • Aplicar el coneixement teòric i pràctic del curs per transformar la cultura del temps i els treballs a les nostres organitzacions laborals, socials i polítiques

Continguts:

El curs consta de dues sessions presencials de tres hores que combinen l’explicació teòrica per part de la formadora, l’aportació de recursos per ampliar la informació i el debat dinamitzat entre les persones assistents.

Sessió 1:

L’ORGANITZACIÓ SOCIAL DEL TEMPS: NEUTRAL AL GÈNERE I AL PODER?

  • El temps més enllà del rellotge: una qüestió de poder
  • Les crítiques feministes a l’organització social del temps i els treballs
  • Comptar per transformar: eines per mesurar el temps i els treballs