#Consolida | Finançament i planificació econòmica

Carregant Esdeveniments
 • Aquest event ja ha passat.

Continguts

Es definiran i s’adaptaran segons els participants del taller, però proposem que s’incideixi essencialment en els elements funcionals del model cooperatiu.

L’estructura del programa formatiu és el següent:

 • Tipus de finançament.
 • Com mesurar les necessitats financeres?
 • Finançament intern vs finançament extern.
 • Banca i finances ètiques.

Objectiu

La nostra experiència com a gestors, assessors i consultors d’emprenedores i de noves iniciatives en el marc de l’ESS (desenvolupant plans de viabilitat, acompanyant en constitucions, transformacions, etc.) ens indica que l’enfocament del programa formatiu ha de ser combinar elements teòrics amb pràctics, alhora que aporti instruments que permetin a les emprenedores prendre les millors decisions sobre la configuració i inici de la seva iniciativa (format jurídic, recursos necessaris, previsió de creixement i consolidació, estratègies d’intercooperació, estratègies de finançament, etc.). 

El perfil de les emprenedores és molt heterogeni, així com la naturalesa i vocació de les seves iniciatives. Trobem iniciatives d’autoocupació en el marc d’ESS com a eina de reincorporació al mercat laboral, iniciatives col·lectives de regularització de situacions precàries (economia de les cures, integració laboral de nouvinguts, etc.), noves iniciatives socials que responen a necessitats socials (cooperatives de consum, procomú) i projectes de dimensió comunitària que aborden necessitats locals. 

Així, l’objectiu general serà aportar elements i eines per tal d’establir els processos òptims de les noves iniciatives emprenedores per aconseguir: 

 • Donar eines a les empreses, iniciatives i entitats de l’economia social i solidària perquè tinguin més coneixements i informació per gestionar i millorar el seu funcionament. 
 • Contribuir a la gestió i enfortiment per garantir la seva continuïtat i viabilitat amb les màximes garanties 
 • Donar eines per a afavorir bones dinàmiques relacionals en el si d’equips de treball. 
 • Facilitar eines de millora de gestió econòmica i financera 
 • Sensibilitzar i promocionar les finances ètiques i el seu funcionament. 

En aquest sentit, és essencial abordar de forma realista i a escala la iniciativa emprenedora tenint En compte la dimensió i, per tant, tenint en compte que la problemàtica de l’empresa d’economia social i solidària és molt similar a la d’una petita empresa.

 • Saber la rellevància en les accions que conformen el que es denomina la planificació estratègica de l’empresa.
 • Aprofundir en el model de gestió de les cooperatives i millorar el seu funcionament.
 • Conèixer i aplicar els paràmetres necessaris per a prendre decisions òptimes.
 • Implantar els instruments de control de gestió més adequats per a contribuir a la consecució de les polítiques estratègiques de l’empresa.
 • Capacitat d’analitzar els escenaris financers.

Destinataris

Persones interessades en emprendre un projecte de forma col·lectiva, cooperatives i entitats de la comarca del Maresme, i persones interessades en l’economia social i solidària.

Durada

1 sessió de 3 hores

Metodologia

Es proposa una metodologia formativa essencialment participativa i de coaprenentatge; apostem pel coneixement mutu, facilitant espais i dinàmiques per compartir experiències i pràctiques. A partir d’una informació bàsica i elements de reflexió sobre aspectes clau dels temes tractats, es pretén provocar la reflexió compartida a partir de la pràctica dels assistents, buscant un espai d’aprenentatge eminentment pràctic. 

Inscripció

Pots inscriure’t a la formació en el següent enllaç: bit.ly/finançament-coopmaresme