#NitCoop | 2a Nit del Cooperativisme + Atorgament Ajut Pepa Maca 2019