Oferta laboral: L’ESBERLA – Gestió econòmica, legal i administrativa

L’Esberla SCCL som una cooperativa de consultores i facilitadores de grups especialitzades en polítiques d’igualtat de gènere i ecofeminismes, prevenció i abordatge de conflictes i violències, i economia social i solidària.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Actualment estem buscant una persona que tingui coneixements i/o experiència en gestió econòmica d’entitats del tercer sector per cobrir una substitució per maternitat amb l’objectiu de dur a terme les següents funcions:

Gestió econòmica:

 • Estratègia econòmic i financera: Dissenyar, analitzar, definir i controlar les estratègies financeres, inversions i subvencions.
 • Donar suport a la realització del pressupost.
 • Revisió de la comptabilitat i facturació mensual i seguiments trimestrals conjuntament amb la gestoria.
 • Fer el seguiment i planificació de la tresoreria i gestió de crèdits bancaris.
 • Donar suport a les justificacions econòmiques de subvencions.
 • Participar en els projectes interns de caire econòmic.

Gestió laboral:

 • Suport manteniment i desenvolupament de les eines de gestió interna.
 • Gestionar les nòmines i els contractes amb la gestoria.
 • Liderar la prevenció de riscos laborals.
 • Càlcul de les bestretes de sòcies i salaris de treballadores.
 • Participar en els projectes interns de caire laboral.

Gestió legal:

 • Vetllar per l’aplicació de normatives i marcs legals.
 • Donar suport legal a les subvencions i licitacions.
 • Gestionar les assegurances i el certificat digital.

ES REQUEREIX (imprescindible que quedi reflectit al CV)

 • Estudis superiors en economia i empresa.
 • Coneixement  i experiència en la gestió i el funcionament econòmic i financer de cooperatives.
 • Coneixements de comptabilitat.
 • Experiència en presentació, seguiment i justificació de subvencions públiques.
 • Capacitat d’organització, gestió del temps, treball en equip, autonomia personal, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Experiència en la gestió de projectes i redacció d’informes.
 • Coneixements ofimàtics amb fluïdesa en fulls de càlcul.
 • Escriure fluidament en català formal.

ES VALORARÀ

 • Formació específica en gestió d’entitats sense ànim de lucre o economia social.
 • Alta capacitat d’aprenentatge d’ús de noves eines digitals com l’ERP i el programa de gestió de dades comptables Odoo.
 • Coneixements i experiència en l’àmbit de l’ESS i el cooperativisme.
 • Experiència i participació en moviments socials i en el teixit associatiu (feminismes, LGTBIQ+,…) i cooperatiu.
 • Proximitat amb el Maresme.

S’OFEREIX

 • Incorporació immediata.
 • Contracte indefinit amb període de prova de 2 mesos d’entre 30 i 35 hores setmanals (segons necessitats de la cooperativa).
 • Salari: 24.781,57€ bruts anuals per 37,5 hores setmanals.
 • Lloc de treball: Mataró i possibilitat de treball a distància.
 • Cobertura del 100% salarial de les baixes mèdiques.
 • Flexibilitat i sistema de compensació d’hores quan es treballa a hores no habituals.
 • Millores en alguns permisos de cures i conciliació.
Per formalitzar la teva candidatura cal que enviïs el teu currículum a esberla@esberla.cat i carta de presentació abans del 20 de novembre de 2023 amb el concepte “CV GESTIÓ”.