Segona sessió sobre habitatge cooperatiu a Mataró; imaginaris.

Cicle de tres sessions amb l’objectiu d’establir les bases que permetin crear un primer grup de persones interessades en que hi hagi un projecte d’habitatge cooperatiu autogestionat, comunitari i arrelat al territori de Mataró. Al llarg del cicle s’aniran explicant les claus del model així com s’anirà consolidant el grup.

1. Sessió divulgativa: Què és l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús? 

9 d’octubre de 2023 a les 18.30h

2. Sessió d’imaginaris: Quin es l’habitatge cooperatiu que volem construir? 

20 de novembre de 2023 a les 18h

3. Sessió d’activació: Quines son les fases d’un projecte d’habitatge cooperatiu? 

15 de gener de 2024 a les 18h