Comença la diagnosi de l’ESS del Maresme 2019!

Mapeig i diagnosi

Una de les tasques de Coop Maresme és conèixer a fons l’economia social i solidària del Maresme, i anar actualitzant i aprofundint any rere any les dades de les que disposem.

Cada any tenim la missió de mantenir actualitzada una base de dades sobre les entitats que formen aquest teixit tan divers i heterogeni. I cada any ens plantegem, també, anar una mica més enllà en allò que observem i en allò que volem saber.

Els objectius de la diagnosi d’enguany són:

  • Conèixer les entitats que formen part de l’ESS del territori (cooperatives de totes les tipologies, iniciatives comunitàries, mutualitats, associacions, fundacions, empreses d’inserció, centres especials de treball, i societats laborals): volem saber qui són, quina mida tenen, quina antiguitat, qui les conforma…
  • Detectar les necessitats de totes elles, els obstacles que es troben en el desenvolupament de la seva entitat, els reptes que es plantegen i les pràctiques inspiradores que duen a terme… i amb tota aquesta informació, impulsar la seva consolidació i facilitar-ne l’enxarxament
  • Identificar i visibilitzar el pes, el paper i la situació de les dones que formen part d’aquest teixit: quantes dones hi ha, quin paper tenen, quins reptes es plantegen, quins obstacles troben, quines pràctiques inspiradores desenvolupen…?

Pensem que aquesta diagnosi pot ser útil tant per a les persones que volen conèixer l’economia social i solidària – acadèmiques, polítiques, tècniques… -, però també a les entitats que en formen part: conèixer el medi en el que una entitat és mou és clau per consolidar-se, enxarxar-se i tenir presents els recursos disponibles alhora de fer més fort el teixit comunitari i el mercat social.

Comencem la fase d’observar i preguntar… i us necessitem!

A dia d’avui tenim gairebé enllestides les bases de dades de tots els tipus d’entitats que formen l’economia social i solidària. Tenim les dades principals recollides, i hem pogut destriar les entitats actives de les inactives.

Comencem, per tant, una etapa molt interessant i clau de la diagnosi: la fase de preguntar!

Si formes part d’una entitat de l’economia social i solidària, properament rebràs un correu de Coop Maresme en que et demanem la teva ajuda: necessitem que el màxim d’entitats possibles ens respongueu un qüestionari per conèixer a fons com és, què necessita, quins obstacles i reptes es troba, i quines pràctiques inspiradores duu a terme la vostra entitat.

Com a agraïment pel temps que suposa, i la informació que ens fareu arribar, us farem arribar un informe personalitzat sobre l’estat de la vostra entitat en termes de gènere. Pensem que us pot ser útil per potenciar allò que ja feu per caminar vers l’equitat de gènere, alhora que detectar els punts de millora.

Teniu temps fins al 30 d’abril per a respondre el formulari!

Per altra banda, realitzarem una sèrie de grups de discussió desterritorialitzats amb membres de diferents cooperatives. Un grup de discussió és una trobada d’una hora amb membres de diferents cooperatives per xerrar i compartir com esteu, què us preocupa i quines estratègies dueu a terme per donar resposta a les vostres inquietuds.

Si t’agradaria participar d’un grup de discussió, clica aquí!

Seguirem informant sobre l’estat del mapeig i la diagnosi 🙂 Fins aviat

Per a més informació, pots enviar un mail a mariona@coopmaresme.cat