Qui som

QUI SOM

MISSIÓ

Construir un model socioeconòmic basat en els principis del cooperativisme i en la col·lectivitat autoorganitzada per garantir una societat justa, solidària i de persones lliures.


VISIÓ

Dinamitzar i crear relacions socioeconòmiques col·lectives, democràtiques, justes i solidàries al Maresme per contribuir a l’enfortiment i el creixement de l’activitat econòmica així com a la creació de llocs de treball de qualitat en l’economia social i solidària (ESS).

Eixos transversals

Ser referents de l’ESS a la comarca

Durant els propers anys volem esdevenir referents de l’ESS al Maresme juntament amb altres agents, per tal de situar el model d’economia social i solidària com a paradigma possible en l’àmbit socioeconòmic a la comarca. Per fer-ho possible necessitarem comunicar-nos més i millor, adreçar-nos a públics i col·lectius estratègics (joves, dones, persones migrants, persones en situació d’atur, persones amb discapacitat…) i reforçar la visió de comarca més enllà de Mataró, entre d’altres.

Organització corresponsable

Ens proposem consolidar el funcionament de Coop Maresme amb una organització eficient i des d’una mirada feminista que posi les persones al centre. Apostem per una governança compartida entre totes les persones i entitats que en formen part, des de la corresponsabilitat vers el projecte comú.

Economia per la vida

Ens proposem el repte d’impulsar un nou model econòmic al Maresme: una economia per la vida basada en la democràcia econòmica, la transició ecosocial, la sostenibilitat de la vida i el benestar de la població. Per tot això focalitzem i prioritzem accions en sectors estratègics del territori, en col·laboració amb les entitats de l’ESS i d’altres agents com l’administració pública local.

Enfortiment i ecosistemes

Aquests anys serà rellevant la dinamització de la intercooperació territorial i sectorial per generar ecosistemes i pols cooperatius que ajudin a establir circuits econòmics propis de l’ESS i el cooperativisme al territori (mercat social). Reforçarem el suport a la consolidació de cooperatives ja existents: enfortint la seva sostenibilitat, i aprofundint en els valors de l’ESS (economia feminista, ecologica, diversa i inclusiva, etc) així com la creació de cooperatives per enriquir l’ecosistema.

Objectius de l’Ateneu 2021/24

Sota l’eix de ‘Referencialitat‘: Descentralitzar accions a la comarca fora de Mataró i donar un nou impuls als Punts d’Informació. Generar un relat propi d’Ateneu de com impulsar una economia per la vida a la comarca; Millorar l’estratègia de comunicació per arribar a més públic; Reforçar l’estratègia de sensibilització de l’ESS com a model alternatiu ressaltant els avantatges que ofereix.

Sota l’eix de ‘Corresponsabilitat’: Afavorir la participació i corresponsabilitat de les promotres, cercant l’equilibri entre motivacions concretes i projecte col·lectiu; Consolidar un equip tècnic més estable i garantir una bona dinàmica de treball i una major corresponsabilitat; Explorar noves vies de finançament complementàries a la línia de subvenció ordinària per projectes concrets.

Sota l’eix de ‘Vida al centre’: Treballar una estratègia en els camps de la transició ecosocial, agroecologia i energia; Treballar en el sector de la cultura cooperativa; treballar en el sector d’activitat del treball de cures i analitzar possibles aliances amb l’administració per fer viables els projectes; Explorar aliances en sectors més allunyats de l’ESS que són motors de la comarca per promoure iniciatives en aquests camps: turisme, hosteleria…

Sota l’eix d”Enfortiment i ecosistemes’: Dinamitzar l’estratègia d’intercooperació per enfortir les enitats de l’ESS i crear mercat social i desenvolupament local sostenible; implantar el nou model d’acompanyaments que ajudi a entendre els valors i pràctiques transformadores de l’ESS; Potenciar la línia de formacions d’acord al marc estratègic; Disposar un espai físic de trobada a Mataró (Pool cooperatiiu per visibilitzar l’ESS i l’enxarxament entre les entitats; Teixir aliances externes relacionades amb els reptes estratègics de Coop Maresme.

Xarxa d’Ateneus Cooperatius

Els Ateneus Cooperatius de Catalunya són un servei públic en el marc del Programa d’Economia Social, format per més de 120 organitzacions públiques i privades amb una gran expertesa en l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària (ESS).

Formem una xarxa de 14 ateneus cooperatius distribuïts per tot el territori i actuem com a antenes i altaveus de l’economia social amb l’objectiu d’identificar  les necessitats i les oportunitats de l’ESS. Treballem per dinamitzar, multiplicar i estimular les iniciatives i les potencialitats de l’economia social i cooperativa amb l’objectiu de crear riquesa al territori i ocupació estable i de qualitat.

Oferim una oferta integral de serveis per a centres educatius, persones emprenedores, empreses, entitats, gestories i assessories interessades en crear, convertir, conèixer o donar suport a l’ESS.


MEMòria anual

La diagnosi és un dels indicadors claus que cada any elabora Coop Maresme; una fotografia per saber exactament l’estat de l’economia social i solidària a la comarca, extreure’n conclusions i actuar en conseqüència.

Per saber quin paper juga Coop Maresme en aquest escenari i analitzar-ne l’impacte de les accions vinculades a la subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, elaborem una memòria anual que presentem en forma de diari -digital i físic-: el MarESSme.