Qui som

QUI SOM

MISSIÓ

Construir un model socioeconòmic basat en els principis del cooperativisme i en la col·lectivitat autoorganitzada per garantir una societat justa, solidària i de persones lliures.


VISIÓ

Dinamitzar i crear relacions socioeconòmiques col·lectives, democràtiques, justes i solidàries al Maresme per contribuir a l’enfortiment i el creixement de l’activitat econòmica així com a la creació de llocs de treball de qualitat en l’economia social i solidària (ESS).

Eixos transversals

Intercooperació i mercat social

La intercooperació és el procés de crear aliances entre les diferents entitats de l’economia social i solidària (ESS) per tal d’explorar noves oportunitats i compartir projectes socioempresarials des d’una perspectiva de transformació social. 

Des de Coop Maresme facilitem la creació de sinergies entre els diferents actors de l’ESS de la comarca per promoure la intercooperació entre projectes. A la vegada, també volem contribuir a la construcció de mercat social potenciant els fluxos econòmics entre persones i entitats, per tal de contribuir en les diferents esferes del cicle econòmic: la producció, el finançament, la comercialització i el consum. D’aquesta manera, volem promoure una transformació real de les relacions socioeconòmiques sota els principis de democràcia i transparència, amb un compromís amb el medi ambient i enfocades a les necessitats humanes en comptes de l’afany de lucre.

Economia feminista

Des de Coop Maresme volem contribuir a portar a la pràctica una transformació feminista real en el territori on les cures i les necessitats de les persones es posin al centre del procés organitzatiu, lluny dels patrons que promou el model capitalista basat en la productivitat i amb un comportament heteropatriarcal.

Apostem per transformar l’economia social i solidària des d’una perspectiva feminista que integri les cures, la interseccionalitat decolonial i l’ecofeminisme, alhora que visibilitzi i reconegui les tasques reproductives i/o invisibles que esdevenen en qualsevol organització. Tot això posant de manifest les opressions que s’han patit al llarg de la història a causa d’un sistema capitalista que és “socialment injust, políticament antidemocràtic, ecològicament insostenible i estructuralment violent” (Garcia, J. 2012).

Cultura cooperativa

Coop Maresme volem contribuir a disposar d’eines de consolidació de projectes i també a l’articulació de l’ESS en l’àmbit cultural de la comarca. Apostem per construir un mercat social cooperatiu cultural al Maresme, per tal de fomentar l’enxarxament i obrir vies d’intercooperació entre les cooperatives del sector, tenint en compte com s’han vist afectades durant la pandèmia de la Covid-19, fet que ha contribuït a augmentar encara més la precarització del sector.

A més, des del Cercle de Cultura, es posa èmfasi en la reflexió i la mirada crítica pel que fa els models de consum cultural, amb la voluntat de traçar una alternativa d’economia cultural i social arrelada al territori i sostenible per a la vida de les persones que hi participen. Des de l’Ateneu, defensarem que cal transformar alguns dels valors de la cultura hegemònica, per tal de fomentar unes pràctiques culturals diverses i marcadament antiracistes i feministes.
Com a punt de partida, elaborem una diagnosi a través de les entitats promotores i també d’entrevistes en profunditat que ens permet analitzar l’estat de la cultura cooperativa al territori. Algunes de les conclusions més destacades que se’n desprenen són la recerca de noves oportunitats a partir de la mancomunació de recursos i experteses, la creació d’un segell, espais de trobada i festivals propis del Maresme i la recerca de comunitats compromeses com a xarxa de salvament econòmic.

Les primeres accions vinculades a aquest eix estratègic són la organització d’una taula rodona sobre cultura i comunicació cooperativa i l’impuls del festival cultural d’estiu de Mataró, ‘Nosaltres’.

Migracions

Des de Coop Maresme apostem per una economia social i solidària (ESS) que enmiralli la composició diversa de la societat. Per això, defensem que ha de ser antiracista i ha d’estar a l’abast de tothom, incloent i visibilitzant a les persones racialitzades, migrants i d’origen divers.

Per a fer-ho, ha sigut imprescindible l’acompanyament per part de MigrESS a tot l’equip de Coop Maresme amb l’objectiu de treballar les migracions de forma transversal aplicant la mirada antiracista en totes les esferes de l’ateneu, tant internes com externes.

Destaquem accions com l’elaboració de la diagnosi que té com a objectiu mapejar, detectar, analitzar i actuar segons la demanda d’aquests col·lectius i l’adaptació de l’itinerari d’acompanyaments segons les seves necessitats reals. A més, participem del grup de treball que s’ha creat des de la XAC per formalitzar el compromís amb l’antiracisme i les persones migrades més enllà d’eixos estratègics i voluntats, en l’articulació de l’ESS.

Objectius de l’Ateneu 2020/21

Fer de l’Ateneu un projecte col·lectiu: volem que Coop Maresme, com a dispositiu de foment de l’ESS a la comarca, funcioni de forma coherent amb els principis i valors de l’ESS.

Transformació del territori: cal sensibilitzar i donar a conèixer la proposta de l’economia social i solidària a diferents àmbits per tal de transformar la comarca cap a un model sostenible socialment, ambientalment i econòmicament. Ja som totes aquestes entitats socials i cooperatives. Ja som totes aquestes entitats socials i cooperatives.

Dinamització de l’ESS: facilitem espais, activitats i formacions per tal de crear i consolidar les entitats de l’ESS del Maresme.

Xarxa d’Ateneus Cooperatius

Els Ateneus Cooperatius de Catalunya són un servei públic en el marc del Programa d’Economia Social, format per més de 120 organitzacions públiques i privades amb una gran expertesa en l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària (ESS).

Formem una xarxa de 14 ateneus cooperatius distribuïts per tot el territori i actuem com a antenes i altaveus de l’economia social amb l’objectiu d’identificar  les necessitats i les oportunitats de l’ESS. Treballem per dinamitzar, multiplicar i estimular les iniciatives i les potencialitats de l’economia social i cooperativa amb l’objectiu de crear riquesa al territori i ocupació estable i de qualitat.

Oferim una oferta integral de serveis per a centres educatius, persones emprenedores, empreses, entitats, gestories i assessories interessades en crear, convertir, conèixer o donar suport a l’ESS.


MEMòria anual

La diagnosi és un dels indicadors claus que cada any elabora Coop Maresme; una fotografia per saber exactament l’estat de l’economia social i solidària a la comarca, extreure’n conclusions i actuar en conseqüència.

Per saber quin paper juga Coop Maresme en aquest escenari i analitzar-ne l’impacte de les accions vinculades a la subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, elaborem una memòria anual que presentem en forma de diari -digital i físic-: el MarESSme.