Els ens locals del Maresme comparteixen estratègies pel desenvolupament local a través de l’Economia Social i Solidària en una jornada organitzada per Coop Maresme

El passat dimarts 12 de març al matí va tenir lloc la jornada per l’administració local “Una aposta estratègica pel desenvolupament local: l’Economia Social i Solidària” a l’edifici Cafè de Mar de Mataró.

Amb la visió posada en impulsar polítiques públiques de promoció i foment de l’Economia Social i Solidària  (ESS) a la comarca de forma transversal, Coop Maresme, l’Ateneu Cooperatiu del Maresme, va organitzar una jornada adreçada a les administracions locals del territori.

A la jornada van assistir persones tècniques i responsables polítiques de diversos ajuntaments del territori com Argentona, Cabrils, Premià de Mar, entre d’altres. Les persones assistents a l’acte van poder gaudir de ponències on es va donar una visió estratègica de les Polítiques públiques de l’ESS per part de l’Ivan Miró de la XES, l’explicació de la transversalització de l’ESS a l’Ajuntament de Manlleu, el desenvolupament del “Pla d’Impuls de l’ESS” de l’Ajuntament de Barcelona o participar en un taller de compra pública responsable per impulsar mesures concretes.

El Director general d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa (Josep Vidal), va destacar que és rellevant que els ajuntaments apostin per aquest tipus d’economia perquè repercuteix de manera positiva en la pròpia ciutadania i a més no marxa del territori.

El principal repte de la jornada, identificat pels propis participants, és l’elaboració de plans locals d’impuls de l’ESS que contemplin la transversalització en totes les àrees i es desenvolupi comptant amb els agents i persones del territori. D’aquest gran objectiu es desprenen un seguit d’accions, les quals Coop Maresme s’ofereix a col·laborar amb els municipis per tal de dur-les a terme.