Subvenció de 17.000 euros en contractes per a joves

La presentació de sol·licituds té data límit fins el 31 de març de 2022 per contractes fins el 28 de febrer

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) subvenciona amb 17.684,52 euros les persones físiques o jurídiques privades, les cooperatives de treball associat i les comunitats de bens amb capacitat per subscriure, –empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu–, que contractin persones joves d’entre 16 i 29 anys, ambdós inclosos, per a un contracte de 12 mesos. La presentació de sol·licituds té data límit fins el 31 de març per a contractes fins el 28 de febrer de 2022, i seran subvencionables com a màxim fins el 27 de febrer de 2023.

Requisits:

La persona contractada ha de tenir entre 16 anys i menors de 30 anys, que estiguin inscrites al SOC com DONO, el dia anterior a la data de contractació i que tinguin capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.
En cas de la convocatòria específica per contractes en pràctiques cal que acreditin la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

Objectius:

  • Fomentar la contractació de persones joves, durant un any, en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat.
  • Fomentar la contractació en pràctiques, durant un any, de joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat.

Terminis de sol·licitud:

Des del 31 de desembre de 2021 a las 9h fins al 31 de març de 2022 a les 15h.
Límit de 5 contractes per empresa o del 50% de la plantilla.