Subvencions per al desenvolupament empresarial a Calella


Subvenció
Subvencions per al desenvolupament empresarial, any 2022, a Callela
ConvocantAjuntament de Calella
ObjectiuLa finalitat d’aquest programa de subvencions és la de donar suport econòmic a actuacions i projectes de foment de l’activitat econòmica.
Diferents línies:
LÍNIA 1. MILLORA, REHABILITACIÓ, ADEQUACIÓ, AMPLIACIÓ, MANTENIMENT I/O CONSERVACIÓ DE LOCALS COMERCIALS O ESTABLIMENTS DE SERVEIS BUITS O AMB
ACTIVITAT. 
LÍNIA 2. DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL. 
LÍNIA 3. FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL.
Terminis09/06/2022 al 30/09/2022
Àmbit:Medi ambient i sostenibilitat, Noves tecnologies, Ocupació i treball, Sector comercial i empresarial
A subvencionarSegons línia
ImportSegons línia
DestinatàriesEmpreses (persones físiques o jurídiques) amb centre de treball a Calella
Bases i més informació específicahttps://cido.diba.cat/subvencions/13472857/subvencions-per-al-desenvolupament-empresarial-any-2022-ajuntament-de-calella?utm_source=cido&utm_medium=email&utm_campaign=subscripcions