Ajuts a la contractació per a la inclusió de persones vulnerables

Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball per fomentar la integració de persones vulnerables

Convocant: Generalitat de Catalunya

Objectiu: Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o risc d’exclusió procedents 
d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania per a l’any 2022.

Terminis9:00 h del 2 de juny de 2022 fins a les 15:00 h del 30 de setembre de 2022.

Àmbit:Treball

Import de 7.000,00 euros per un contracte de treball de durada de 12 mesos a jornada complerta. **Si el contracte té una duració inferior als 12 mesos es subvencionarà la part proporcional.

Destinatàries: empreses del mercat ordinari de treball amb establiment operatiu a Catalunya (excepte les empreses de treball temporal, ETT). 

Bases i més informació específica: https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts_contractacio_mercat_ordinari_treball_persones_amb_discapacitat