NOUS Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19

El Govern d’Espanya va publicar al Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, la línia COVID d’ajuts directes per a treballadors i treballadores autònoms i empreses, prevista al títol I (articles 1 a 3), de la qual les comunitats autònomes han de tramitar-ne la convocatòria, gestió i resolució de les sol·licituds, efectuar-ne l’abonament i els controls previs i posteriors al pagament. Posteriorment, es va publicar també el Reial Decret llei 17/2021, que establia algunes modificacions al RDL 5/2021.

Els ajuts finançats pel Govern d’Espanya estan destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19 i s’han de destinar al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020.

La Generalitat de Catalunya va obrir:

> una primera inscripció, mitjançant l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, destinada a determinats sectors
> una segona inscripció, mitjançant l’ ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, que va ampliar els sectors destinataris
> una tercera inscripció, mitjançant ORDRE ECO/209/2021, de 9 de novembre, que amplia l’àmbit temporal cobert per les ajudes, i les finalitats a les que es poden destinar

Els terminis d’inscripció prèvia de les dues primeres línies ja han finalitzat. El termini d’inscripció de la tercera és de les 9.00 hores del dia 12 de novembre de 2021 fins al dia 19 de novembre de 2021 a les 14.00 hores.

Les Resolucions relacionades amb aquests ajuts es publicaran a l’e-tauler.

Podeu veure més informació a la nota de premsa.

Font: Canal Empresa. Generalitat de Catalunya