Nova convocàtoria de subvencions per l’enfortiment de projectes a les comunalitats urbanes

El departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha aprovat l’Ordre de subvencions per l’enfortiment de l’activitat econòmica en entorns urbans de proximitat (comunalitat urbana). Aquesta nova convocatòria permetrà la creació de projectes d’ajuda mútua entre els béns comuns urbans i promourà la cooperació de les petites empreses, les xarxes veïnals, els grups autoorganitzats i el món local, per fer créixer el mercat social.

La publicació de la convocatòria està prevista durant primer trimestre d’enguany, la qual té la intenció de promocionar i dinamitzar l’economia de proximitat des de la perspectiva de l’ESS, i d’aquesta manera fer un espai habitable, en el sentit més ampli de la paraula, i millorar així la qualitat de vida de les ciutadanes mitjançant el creixement del teixit productiu i reproductiu de la ciutat.

Dues línies de subvencions:

Els projectes que es presentin en aquesta ordre es podràn acollir a la línia de Xarxa de comunalitats urbanes, per tal d’oferir els serveis i els espais d’atenció per a la dinamització econòmica urbana; o a la línia de Coordinació, promoció i difusió de les comunialitats urbanes, que tenen per objecte el seguiment la coordinació i la visibilització de les diverses actuacions i serveis.

Poden ser beneficiàries de les subvencions de la Línia 1, Xarxa de comunalitats urbanes, les entitats següents:

a) Agrupació o associació de comerciants de la comunalitat.

b) Associacions de veïns o associacions amb activitat no empresarial (esportiva, lleure, cultural…) de la comunalitat, barri o ciutat.

c) Cooperatives amb seu a la comunalitat, barri o ciutat.

d) Empresa o entitat de l’economia social i solidària, amb seu a la comunalitat, barri o ciutat.

e) L’ajuntament de referència de la comunalitat.

f) Persones físiques amb seu a la comunalitat, barri o ciutat, en el supòsit regulat següent:

**Quan es tracti d’una agrupació de persones físiques o jurídiques sense forma jurídica, podrà ser beneficiària de la comunalitat si la persona física individual ho fa en nom de l’agrupació i adjunta l’acord signat de compromisos i participacions de les persones participants, si bé s’entendrà com a beneficiari/ària de la subvenció, i assumirà les conseqüències tributàries que se’n derivin, la persona que consti com a sol·licitant de la subvenció.

Si les persones beneficiàries són agrupacions de persones sense personalitat jurídica, cadascuna de les integrants ha de complir els requisits que exigeixen les bases reguladores i l’article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre**.

Aquestes darreres entitats hauran de contribuir anualment a l’atenció o la participació d’un mínim del 5% dels habitants de la comunalitat, o un mínim de 1.000 persones a les comunalitats d’entre 20.000 i 34.999 habitants, o un mínim de 1.500 persones en el cas de comunalitats superiors a 35.000 habitants.

En la línia 2, Coordinació, promoció i difusió de les comunalitats urbanes, poden optar les tipologies d’entitats següents, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya:

a) Empreses cooperatives que tinguin experiència en l’àmbit del projecte i demostrin la seva capacitat.

b) Agrupacions sense personalitat jurídica constituïdes per les entitats esmentades a l’apartat anterior, juntament amb altres tipus d’entitats, excepte les entitats representatives de l’ESS, que facin una activitat necessària per dur a terme el projecte o que estiguin especialitzades en algun dels serveis vinculats a les accions del projecte.

Per a més informació, sobre requisits, ajudes i normatives de la convocatòria, accediu al següent enllaç: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=917218