Bloc cooperatiu per fer accessbile el mercat de l’habitatge

L’accés a l’habitatge és un periple cada vegada més difícil d’assolir: l’infrahabitatge, el sensellarisme i la pobresa energètica són factors latents a la societat. Parlem amb Lluís Ferrer un dels fundadors de la cooperativa Bloc Cooperatiu.

El 2019, la regidoria d’habitatge de l’Ajuntament de Mataró va entrar a formar part del programa europeu ‘Yes, we rent’, ‘Lloguem’, en la seva traducció al català. Es tracta d’un projecte pioner, que vol transformar el mercat del lloguer dins els valors de l’economia social i solidària, on es recapten pisos buits i es posen recursos a l’abast de les propietàries dels immobles (facilitats econòmiques en la reforma i gestió d’habitatges) i a les llogateres, (un habitatge assequible per sota del preu de mercat).

Un dels compromisos que s’havien de complir per entrar en aquest programa era que el contracte de lloguer havia de fer-se amb una persona membre d’una cooperativa de llogateres. I és aquí quan entra en joc Bloc Cooperatiu. Parlem amb Lluís Ferrer, un dels socis fundadors de la cooperativa.

Explica’ns una mica, què és Bloc Cooperatiu?

Bloc cooperatiu neix el 18 de febrer de 2021 com a cooperativa de llogateres. Actualment el conformem 70 sòcies, i gestionem 25 pisos, gràcies al programa europeu ‘Yes we rent’, i sota la coordinació de l’Ajuntament de Mataró. Som un pool de llogateres responsables, una cooperativa mixta d’habitatge i de consumidores i usuàries amb la intenció de fer compra col·lectiva, tenir un banc de recursos i mantenir espais de participació ciutadana.

Quina diferència hi ha amb una cooperativa d’habitatge, i quins beneficis té?

Som pioneres, no hi ha cap altre cooperativa de llogateres al món. Nosaltres no tenim pisos a propietat de la cooperativa. Però alhora hem vist que s’ha generat una situació beneficiosa i que transforma el panorama de l’habitatge en tant que, la comunitat on ha arribat Bloc Cooperatiu és molt diversa, i sovint difícil d’accedir, i que ha generat xarxa i ha cooperativitzat l’entorn.

A més, amb aquest projecte el que fem és canviar els rols de poder entre propietari i llogatera, balancegem la relació.

Quins són els requisits per ser a Bloc Cooperatiu?

La gent que entra com a cooperativista que no té pis, només paga el capital social. Ara mateix hi ha una llista d’espera de 120 persones. La gent que té pis se li aplica un 12% de la renda, i això és la font de finançament de la cooperativa.

Enguany s’esgota el temps de la subvenció, que passarà amb Bloc Cooperatiu?

Estem cercant altres fonts de finançament. És cert que dins del nostre model de negoci tenim complexa la nostra existència, i més sent un projecte pioner, sense precedents, però creiem que té una potencialitat molt gran. És una nova línia: hi ha l’habitatge en sessió d’ús, la masoveria, i ara una cooperativa de llogateres.

Ha estat un èxit?

Seguim en el procés prova i error. Depèn de qui et dirà que és un èxit i altres que no, perquè no s’han aconseguit els 220 pisos. Però hem creat xarxa ciutadana en matèria d’habitatge i s’ha constituït una cooperativa de llogateres, això ja és un èxit!

Peça publicada originàriament al Tribuna Maresme.