Convocatòria laboral per suplència per maternitat de tècnic/a d’acompanyaments de Coop Maresme – Ateneu Cooperatiu del Maresme

Les seves principals tasques seran:

 • Tasques d’orientació, acompanyament i tutoria en processos vinculats a la creació i enfortiment d’entitats de l’economia social i solidària.
 • Tasques de detecció de necessitats formatives en els processos d’acompanyament.
 • Tasques de suport administratiu, jurídic i econòmic en processos de constitució d’entitats de l’economia social i solidària.
 • Tasques de suport en l’elaboració de la diagnosi de l’economia social i solidària al Maresme: mobilització de qüestionaris, entrevistes…
 • Tasques de seguiment, planificació, avaluació i justificació del projecte.
 • Gestió de la qualitat de les accions desenvolupades.

S’ofereix:

 • Contracte d’interinatge per suplència per maternitat.
 • Horari: de dilluns a divendres amb flexibilitat horària en caps de setmana concrets.
 • Jornada: temps parcial (30 hores/setmana).
 • Categoria: Grup 3 (conveni d’oficines i despatxos).
 • Incorporació setembre de 2019.
 • Salari: 1.500 euros bruts mensuals per 12 pagues.

Requisits:

 • Experiència en matèria d’economia social i cooperativa (imprescindible que aparegui al currículum vitae).
 • Experiència en suport i acompanyament a processos d’emprenedoria.
 • Experiència en les funcions descrites.
 • Imprescindible domini del català parlat i escrit.
 • Domini dels paquets informàtics estàndards.

Valorable:

 • Titulació Universitària de Grau o equivalent.
 • Nivell alt en comunicació, flexibilitat i gestió del canvi, planificació i organització, iniciativa i negociació.
 • Treball en equip, cooperació, autonomia i disposició a l’aprenentatge.

Enviar currículum vitae a l’adreça de correu electrònic info@cooperadorsdemataro.coop

Data límit per rebre candidatures: diumenge 6 de setembre de 2019.