Convocatòria “Subvencions per a la incorporació de persones sòcies 2018”

Aquest dimecres es preveu la publicació de la Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals 2018.

Amb l’entrada en vigor de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els tràmits davant de la Generalitat de Catalunya s’hauran de fer de manera electrònica.

A tal efecte, cal tenir present que les sol·licituds s’hauran de realitzar per via telemàtica, en format electrònic i per això,caldrà disposar de signatura electrònica

Els imports de les subvencions son els següents:

·         Per a nova creació: (12 mesos )

o   Per incorporació de socis d’entre 30 i 44 anys: 3.000.- €

o   per menors de 30 anys i 45 anys o més: 5.000.- €

o   per dones : 5.500.-€

o   per persones amb discapacitat: 7.000.-€

 ·         Per a consolidació:

o   per incorporació de socis d’entre 30 i 44 anys: 2.000.-€

o   per menors de 30 anys i 45 anys o més: 4.000.-€

o   per dones: 5.500.-€

o   per persones amb discapacitat: 7.000.-€

Trobareu els formularis de sol·licitud i tota la informació relacionada amb la documentació i els requisits per accedir a les subvencions en el canal empresa: http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/, o a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya: http://tramits.gencat.cat

Hi podran accedir les incorporacions de soci des de l’1 de juliol de 2017 i fins a la data de publicació de la Convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 10 de setembre de 2018.

Més info: