Coop Maresme acull una formació sobre com incorporar les cures

De la mà de l’Esberla, l’Ateneu brinda formació sobre un dels seus eixos estratègics i transversals: la mirada ecofeminista

Coop Maresme ha acollit la formació ‘Mesures i mecanismes d’incorporació de les cures de manera transversal a les organitzacions’, dinamitzada per la cooperativa maresmenca l’Esberla.

L’esdeveniment ha tingut lloc a la seu central de l’Ateneu, el Cafè de Mar, i ha comptat amb una participació força nombrosa, amb 25 persones assistents.

La sessió ha estat repartida en dues parts, una de més teòrica, on s’ha expost i parlat de qüestions amb relació a la distribució equitativa de tasques, la conciliació vital i la corresponsabilitat, la participació i democràcia o les relacions i dinàmiques de poder. I seguidament, una part més pràctica on les membres han pogut participar i entrar en un joc d’intercanvi i aprenentatge sobre els diferents mecanismes d’incorporació de les cures que cadascuna empra a les seves organitzacions.

Eixos transversals de l’Ateneu

Durant els darrers mesos el comitè rector de Coop Maresme, el qual es conforma per un total de 12 entitats promotores, ha estat treballant en el marc estratègic dels tres anys vinents de l’Ateneu. El passat 16 de març va tenir lloc l’assemblea general on es va validar aquest marc estratègic, juntament amb el pla de treball del 2022.

Els dos eixos que travessen tot aquest mapa conceptual s’impregna d’una mirada estratègica, que té en compte la visió de futur i l’anàlisi constant, els agents que actuen a la comarca en matèria d’economia, entre d’altres. I com a segon eix, que no secundari, la mirada ecofeminista, que vetlla per la inclusió en la diversitat, la democràcia, la cura per l’entorn i les persones, la comunitat, la igualtat de gènere, i les mesures d’incorporació de les cures dins les organitzacions.