Coop Maresme forma el projecte Dones en Marxa en la introducció de l’ESS

Coop Maresme ha impartit una formació per a la introducció de l’economia social i solidària i al cooperativisme al grup Dones en Marxa (DNM) del municipi de Sant Vicenç de Montalt (El Maresme)

Amb l’interès i motivació per part de Dones en Marxa d’iniciar un projecte d’emprenedoria social de manera col·lectiva tenint en compte els valors de l’Economia Social i Solidària (ESS), Coop Maresme ha realitzat una formació a mida de manera participativa on s’ha treballat, entre d’altres qüestions, com organitzar-se i formar-ne part de projectes d’ESS, la viabilitat del projecte, quina forma jurídica és la més adient o els passos a seguir per constituir-se com a cooperativa.

La Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt va impulsar i iniciar el projecte el 2021, amb l’objectiu de garantir l’ocupació de qualitat en les dones majors de 40 anys dels municipis de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i Caldes d’Estrac, a l’entorn del sector de l’atenció domiciliària a persones. 

Dones en marxa té com a objectiu principal l’empoderament del talent femení. En un inici, però, l’objectiu era la inserció laboral de les dones que es dediquen professionalment a treballs d’atenció domiciliaria sociosanitaria de manera no regular o amb condicions precàries; però, ara, i donada l’experiència i diversitat que actualment conforma la plantilla de DNM, –10 dones–, s’han anat ampliant els horitzons: gestió, coordinació en captació, ajuda o suport humà per totes aquelles persones que ho necessitin. 

Dades: atur femení 

Segons l’anàlisi de dades quantitatives de l’Observatori de Mercat de Treball del Consell Comarcal 2020, les dades quantitatives del Pla Director de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, els informes sobre ocupació de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i el darrer informe referent a Atur Maresme, es veu com l’atur municipal està feminitzat en tant que al voltant d’un 63% de l’atur correspon a les dones. 

És per aquest motiu que el programa crida a un canvi en l’acció, el treball en equip compromès i proactiu perquè les persones que es troben a l’atur, o amb condicions laborals precàries, descobreixin totes les competències i habilitats de què disposen per a trobar feina i/o desenvolupar el seu projecte empresarial.