Coop Maresme ofereix un servei d’acompanyament integral i divers

Les promotores de l’Ateneu treballen per donar un acompanyament a la transformació, creació i consolidació d’entitats

L’inici de curs comença amb un nou ecosistema d’entitats que conformen Coop Maresme per al servei d’acompanyament que té a l’abast l’Ateneu. Al conjunt de les promotores de Facto Cooperativa, l’Esberla, Clack produccions, s’hi afegeixen l’Agència Talaia, Hobest, Tuataramente, Folk You i Musicop, amb la finalitat de donar un servei divers i de qualitat a les noves entitats que emergeixen, i també aquelles consolidades. 

Gràcies a l’expertesa de les darreres entitats, i els seus membres, les fites són brindar un servei integral que aculli els àmbits de la innovació, prototipatge i model de negoci, gestió econòmica i laboral, aspectes jurídics i societaris, comercial, màrqueting i comunicació, entre d’altres. 

Tot un procés d’acompanyament que es farà des de la mirada de la innovació social, que desenvolupi noves idees, serveis i models per abordar millor les qüestions socials, solucions més efectives, eficients i sostenibles co-construïdes amb actors públics i privats.

Entre algunes qüestions que ha posat sobre la taula la crisi ecososocial derivada de la pandèmia del coronavirus, ha estat l’ús de les plataformes digitals, i un trencament del procés lineal en el servei d’acompanyament, per crear, mesurar i aprendre d’una manera cíclica incorporant la innovació social com a element transversal.

Entre les promotores que hi formen part d’aquest servei, els departaments es divideixen en dos vessants: l’ateneu, format per Clack, Facto Cooperativa, Hobest, Agència Talaia, l’Esberla i Tuataramente; i el nou cercle de cultura, iniciat enguany, per promoure la cultura, des de l’enxarxament, encapçalat per les cooperatives d’arts visuals i musicals: Musicop, Clack produccions i Folk You.

Els serveis que ofereixen les entitats es desglossen de la següent manera: 

Facto Cooperativa, en l’àmbit de les inciatives de nova creació, i les ja constituïdes:

 • Innovació i elaboració de projectes
 • Econòmic i financer
 • Jurídic-societari
 • Laboral
 • Constitució
 • Comercial i màrqueting

L’Esberla, en l’àmbit de les iniciatives de nova creació, i les ja constituïdes:

 • Pla d’Igualtat 
 • Mecanismes de cures i corresponsabilitat
 • Abordatge conflictes

Hobest, en l’àmbit de les entitats ja constituïdes: 

 • Reflexió estratègica
 • Reflexió organitzativa/desenvolupament organitzatiu
 • Governança democràtica i participació interna

Tuataramente, en l’àmbit de les entitats ja constituïdes: 

 • Visualització
 • Gestió del flux de feina
 • Polítiques de treball
 • Cadències i reunions
 • Millora continua

Agència Talaia, en l’àmbit de les iniciatives de nova creació: 

 • Estructura de la comunicació i conceptes
 • Anàlisi de públics i de canals online i offline
 • Gestió de premsa
 • Estratègia i campanyes
 • Eines per facilitar la comunicació
 • Estructura web i disseny de continguts 

Clack Produccions, en l’àmbit de les iniciatives de nova creació, i les ja constituïdes:

 • Comunicació corporativa
 • Estratègia XXSS – Instagram
 • Contingut i estructura pàgina web
 • Reforç en la construcció de la identitat de marca
 • Transformació associació cultural a cooperativa en l’àmbit cultural. 
 • Subvencions en projectes culturals socials
 • Intercooperació i enxarxament
 • Comunicació cultural específica
 • Model de negoci: de producció i comunicació cultural

Musicop, en l’àmbit de la promoció i enxarxament de la cultura: 

 • Gestió de projectes educatius, culturals, comunitaris i artístics
 • Projectes d’Impacte social
 • Gestió d’equips
 • Producció, creació artística. 
 • Investigació i divulgació

Folk You,  el qual gràcies a la seva singularitat com a cooperativa sorgida arran d’un grup musical, acompanyarà les iniciatives que puguin estar interessades en fer aquest pas dins el món cooperatiu, així com promoure cercles de cultura i formacions. 

Totes aquestes faran un acompanyament a partir de la seva experiència i maduresa, sempre tenint en compte que és un servei públic que es fa dins el marc de l’Ateneu.