Coop maresme presenta la diagnosi 2022

Propostes público-comunitàries per a una comarca ecofeminista

L’Ateneu Cooperatiu del Maresme, Coop Maresme, presenta aquest mes de març la nova diagnosi de la comarca en clau d’economia social i solidària. Enguany, l’anàlisi s’ha basat en tres eixos, el dret col·lectiu a les cures, la sobirania energètica i la xarxa comunitària i cooperativa.

La diagnosi, executada per l’Esberla, recull pràctiques transformadores en els àmbits escollits a Coop Maresme per l’anàlisi d’enguany i remarca de nou el punt de partida pel que fa a l’economia social i solidària de la comarca.

Des de Coop Maresme, considerem imprescindible aquesta tasca d’anàlisi que ens permet, any rere any, anar actualitzant no només el pla de treball sinó també l’estratègia general i vertebradora. Segons la tasca de les investigadores, la comarca del Maresme afronta reptes transformadors pel que fa als eixos esmentats, que conclouen de la següent manera:

El dret col·lectiu a les cures 
L’accessibilitat de la població que viu en urbanitzacions, la manca de recursos dels municipis petits, l’accés en transport públic als serveis de cures de la capital de la comarca i la manca d’experiències consolidades i sostenibles de gestió público-comunitària que puguin inspirar la transició del model.

La sobirania energètica 
Consum molt alt i dependència de grans font de producció que venen de fora, sobretot en mans de l’oligopoli. A més la distribució de l’energia està sent poc clara, transparent ni participativa.

Xarxa comunitària i cooperativa
Poca identificació amb els valors de l’ESS, manca de registres públics d’algunes iniciatives, manca de motius comuns d’enxarxament i manca d’espais físics.

La principal anàlisi recull la manca de recursos en les cures i la dependència energètica a l’oligopoli.

Aquesta nova diagnosi de Coop Maresme és també el resultat de diagnosis prèvies que apuntaven cap a pràctiques feministes i col·lectivització de la vida, assumint alhora la rellevància de l’impacte de la Covid-19.

Consulta la DIAGNOSI 2022