Cooperatives d’alumnes: caixa d’eines per dur-les a terme. Formació homologada per a professorat

L’economia social i solidària (ESS) i el moviment cooperatiu són una alternativa real al model capitalista imperant. Aquest fet, juntament amb la importància creixent de l’educació transformadora, crítica i conscient, està fent que cada vegada més es valori la necessitat de treballar el cooperativisme i el model de l’economia social i solidària dins les aules dels centres educatius.

És per aquest motiu que per a Coop Maresme, més enllà de desenvolupar accions amb l’alumnat, és una prioritat poder desenvolupar accions formatives on compartir coneixement i metodologies amb professorat. L’objectiu principal és avançar en la incorporació i visibilització de l’economia social i solidària i el cooperativisme a les joves estudiants.

Aquest trimestre tindrà lloc la formació per a professorat: “Cooperatives d’alumnes: caixa d’eines per dur-les a terme”. Ja són moltes arreu del territori i dels anys les cooperatives d’alumnes que s’han creat i han funcionat, convertint-se en un espai d’experimentació del treball cooperativitzat, la presa de de decisions col·lectiva, i l’aproximació a les pràctiques de l’economia social i solidària. En aquest curs, que comptarà amb la col·laboració de docents que han posat en marxa les cooperatives d’alumnes, volem donar a conèixer quatre eines clau per a la seva aplicació:

  1. els coneixements bàsics sobre economia social i solidària que cal conèixer,
  2. les guies didàctiques per a la implementació de les cooperatives d’alumnes,
  3. l’aprenentatge cooperatiu,
  4. i la facilitació grupal per a la presa de decisions.

Es complementarà la formació amb la participació de docents de dos centres del Maresme que han desenvolupat el programa de les cooperatives d’alumnes el curs 2018-2019.