Cultura cooperativa

El Cercle de cultura de Coop Maresme centra la seva activitat en un dels sectors més estratègics de la comarca i neix respatllat per iniciatives expertes com Clack, Folk you, Musicop o el CEO, per donar resposta a les necessitats específiques del sector.

Des de l’Ateneu creiem que és possible una cultura que dignifiqui les condicions de treball de les seves treballadores, i que a la vegada sigui transformadora i al servei del servei comú. En el sector de la cultura del Maresme, hi trobem una gran diversitat i quantitat d’agents de l’ESS que treballen en xarxa, i apunten cap a un nou espai socioeconòmic de la cultura. 

El cercle fomenta la intercooperació de les entitats que promouen la cultura i la creació, i posa en funcionament un nou model cultural de caràcter públic-cooperatiu-comunitari, que posa l’èmfasi en la democratització de la cultura.

Enguany hem celebrat la trobada d’entitats de cultura del Maresme amb la finalitat de reflexionar sobre la cultura cooperativa, l’economia social i solidària i el cooperativisme.

La trobada ha estat un espai per la intercooperació i la posada en comú amb la voluntat de començar a traçar el camí cap a una cultura sostenible dins els marges de l’economia social i solidària, una perspectiva que també ha recordat l’Aitor de Bengoetxea de Kulturaz Kultur Kooperatiba: “Per nosaltres són molt importants l’autonomia i la cooperació amb altres agents culturals i socials. Es tracta de mantenir l’equilibri.”

Si voleu veure tota la taula feu clic aquí.

1. Acompanyaments

Des del cercle de cultura oferim suport tècnic gratuït per a impulsar projectes d’economia social i solidària i consolidar les entitats socials i cooperatives, així com assessorament en la transformació d’associacions i empreses a cooperatives.

Posar eines, recursos i transmissió de coneixement per donar resposta a les necessitats de les entitats culturals, i fomentar la creació d’un nou model cultural, així con la intercooperació en el sector. 

  • Gestió de projectes artístics, educatius, comunitaris i d’impacte social
  • Comunicació cultural específica
  • Subvencions en projectes culturals i socials
  • Investigació i divulgació
  • Intercooperació i enxarxament
  • Producció i creació artística, audiovisual i literària.
  • Model de negoci en el sector cultural
2. Intercooperació

Des del Cercle de Cutura es posarà èmfasi en la creació d’eines d’intercooperació econòmica de les entitats culturals i els diferents sectors professionals, tant en la creació d’activitats, la consolidació de propostes així com per a la construcció d’un mercat social a la comarca. 

3. Sensibilització

El cercle de cultura treballa per a la dinamització i la sensibilització social des d’una perspectiva crítica, feminista, interseccional i transformadora, i ho fa en els diferents subsectors culturals:

Creació escènica, arts plàstiques i literària

Producció, direcció i interpretació en música, teatre, dansa i circ // Arts gràfiques, belles arts i fotografia // Editorial, creació literària i traducció // Serveis tècnics (sonorització, il·luminació, backstage)

Audiovisuals i divulgació

Producció i direcció audiovisual i altres serveis associats // Comunicació i periodisme cultural // Discogràfica // Indústria cultural

Educació i gestió cultural

Docència en l’àmbit de la música, el teatre, la dansa, el circ i les belles arts // Formació i dinamització cultural // Management cultural // Gestió i assessorament de centres educatius de l’àmbit cultural // Art i cultura comunitària

Espais culturals

Galeries, sales, bars // Llibreries // Estudis de gravació // Altres espais de pràctiques culturals