Floreixen noves entitats socials i cooperatives al Maresme

Bloc Cooperatiu, Coop Micaela i Enfila’t s’han constituït darrerament com a cooperatives mentre que Bosquem, La Lila i Sembrar ho han fet com a associacions

Com bé feia referència Coop Maresme a l’editorial de la tercera edició del diari MarESSme, l’economia social i solidària és i serà una alternativa real al model econòmic imperant. Ho ha demostrat en la crisi del 2008, mai no superada, amb una capacitat d’adaptació i una fortalesa superiors a la que trobem en les empreses tradicionals de base capitalista. Perquè no podem oblidar que en aquells anys de recessió la destrucció d’ocupació en les empreses d’economia social va ser sis punts inferior.

A Catalunya, més del 10% de la població activa treballa en l’economia social, representant un 8% del PIB del país, amb 19.000 entitats que associen i donen serveis a cinc milions de persones i generen més de 40.000 llocs de treball. Són dades que no podem perdre de vista, però que han de continuar augmentant per donar una resposta diferent a la crisi pandèmica actual.

Un model econòmic que s’estén en tots els àmbits de treball

Constituïda aquest 2021 i amb seu al Viver d’empreses de Cafè de Mar, la cooperativa de llogateres de Mataró Bloc Cooperatiu té els seus orígens en el projecte amb finançament europeu Yes we rent/Lloguem!. Es tracta d’una de les noves iniciatives que s’enxarxa a l’economia social del territori, en aquest cas emmarcada al Pla Local d’Habitatge 2018-2023 impulsat per l’Ajuntament de Mataró, amb la missió d’explorar solucions a l’escassetat d’oferta de lloguer assequible a la ciutat.

Coop Micaela, iniciativa guanyadora de l’ajut Pepa Maca 2021 impulsat per Coop Maresme, està formada per dones migrades de la comarca treballadores de la llar i les cures. Juntament amb Enfila’t, que treballa amb l’educació com a base i l’escalada i la natura com a recursos pedagògics, són els altres projectes que s’han incorporat a l’ecosistema cooperatiu amb el suport de Coop Maresme.

A més, tres col·lectius s’han constituït com a associacions els darrers mesos: Bosquem, que treballa per la integració sociolaboral a través del sanejament forestal i el manteniment dels boscos; La Lila, que dissenya i ofereix serveis d’enfortiment comunitaris i participatius i Sembrar, que promou una alimentació natural a través de tallers i càterings.