Guies didàctiques economia solidària i el cooperativisme per al professorat

L’economia social i solidària (ESS) i el moviment cooperatiu són una alternativa real al model capitalista imperant. Aquest fet, juntament amb la importància creixent de l’educació transformadora, crítica i conscient, està fent que cada vegada més es vulgui treballar el cooperativisme dins les aules dels centres educatius.

D’aquesta voluntat, estan sorgint una sèrie de necessitats de formació i d’acompanyament per part del professorat que no acaben d’estar cobertes. La «Guia didàctica de l’economia solidària i el cooperativisme per al professorat» s’ha creat per donar suport i eines al professorat, així com per apoderar-lo, a l’hora de treballar l’economia alternativa dins les aules.

La guia va orientada als docents d’ESO, batxillerat i formació professional que vulguin educar i fomentar l’ESS dins les aules i/o crear una cooperativa d’alumnes dins el centre educatiu.

Amb la visió posada en  donar resposta a aquestes necessitats, hem elaborat tres guies didàctiques. Són les següents:

Guia didàctica 1: Marc teòric de l’economia social i solidària i el cooperativisme

Guia didàctica 2: Marc teòric i pedagògic de les cooperatives d’alumnes

Guia didàctica 3: Dinàmiques i activitats per treballar l’economia social i solidària i el cooperatvisme

Els documents han estat elaborats per l’Esberla SCCL dins del marc de l’Ateneu Cooperatiu del Maresme 2018. També pots consultar les guies didàctiques en el següent enllaç: https://issuu.com/coopmaresme/stacks/e66a82b801094732821e84ed0566a158