Intercooperació

Oferim punts d’atenció al llarg de tot el Maresme per apropar l’ESS a la ciutadania, impulsar iniciatives i consolidar les existents, posant a disposició de tots els serveis de l’ateneu a la ciutadania,organitzacions i institucions municipals.

Davant reptes i oportunitats al territori impulsem la creació d’espais d’intercooperació dins de la comarca.

Facilitem tot el ventall de serveis i recursos de les organitzacions que conformen part de  l’ateneu cooperatiu.

Fomentem que les organitzacions i agents formin part de l’ateneu de CoopMaresme per tal de ser corresponsables de l’impuls real de l’ESS en el territori.