Mesures per un desenvolupament local transformador: cooperativisme i ESS

Amb la proximitat de les eleccions municipals diferents entitats del cooperativisme i l’economia solidària han elaborat les seves propostes pel desenvolupament local d’impuls de l’ESS i el cooperativisme. Es tracta de diversos reculls de propostes encarades a les administracions locals que entenen el cooperativisme i l’economia social i solidària com a agents imprescindibles de democratització econòmica municipal i desenvolupament local transformador, a partir de la concertació pública-cooperativa-comunitària.
10 mesures per cooperativitzar els municipis de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
Des de la Federació de Cooperatives de Treball es comprometem, en la mesura de les seves possibilitats, a participar amb altres actors econòmics (públics i privats, empresarials i comunitaris, polítics i sindicals, productius i reproductius) per coproduir, implementar i avaluar les polítiques municipals per una nova economia plural transformadora. Proposen 10 mesures per cooperativitzar els municipis en forma de propostes concretes que vehiculin la seva col·laboració.

[PDF] 10 mesures per cooperativitzar els municipis

15 mesures cap a l’ESS als municipis de la Xarxa d’economia social i solidària de Catalunya
Amb 15 mesures cap a l’Economia Social i Solidària proposen consolidar i estendre les iniciatives ESS per transformar el conjunt de les relacions econòmiques. Parlen de democràcia econòmica, d’eines i espais de transformació econòmica, de gestió del patrimoni col·lectiu, de canvi cultural i col·lectiu o l’acompanyament de les noves iniciatives socioeconòmiques. També es proposen mesures sobre es finances, la intercooperació, el Mercat Social Local i el consum responsable; la compra i la contractació pública, la recuperació d’empreses i el relleu empresarial. S’aborda la municipalització i cooperativització de serveis públics i la sobirania alimentària, energètica i residencial, l’espai públic digital i el cooperativisme de plataforma, sempre des d’una perspectiva de la transformació feminista de l’economia.

[PDF] 15 mesures cap a l’Economia Social i Solidària als municipis