Neix Yemayá Revista: mitjà de comunicació, entitat independent i feminsta

Experièndies de l’ESS: Nou projecte constituït de la mà i amb l’acompanyament de Coop Maresme

L’ENTREVISTA

1. Què és Yemayá, qui sou i per què neix? Influències i experiències? 

Yemayá és un projecte periodístic i de fotografia documental que barreja la disciplina de l’antropologia i el periodisme per retratar, explicar i documentar els trànsits migratoris i de vulneració de drets humans des d’una perspectiva plenament de gènere. Treballem tant a crear contingut d’investigació i divulgació com en projectes d’incidència comunicativa i social respecte les temàtiques que tractem. Som 5, totes dones i de formació periodística i de les ciències socials. Bevem d’experiències de llarg recorregut en treball de camp i un periodisme reposat a països com Grècia, Senegal o Guatemala, seguint la influència d’altres mitjans com la revista 5W. Yemayá és un mitjà i entitat independent i feminista en què les dones són les seves protagonistes i pretén parlar d’allò més subaltern, del que passa a casa i no és mediàtic. No ens enfoquem en explicar la més rígida actualitat perquè preferim donar temps per explicar les històries amb la complexitat que mereixen.

2. Quines dificultats trobeu alhora d’emprendre-us?

Els pals burocràtics a l’hora d’emprendre’s com a entitat. Les condicions que tenen els mitjans a l’hora de col·laborar. L’organització interna entre les membres, encara que en molta menor mesura. El fet de començar, ser persones força anònimes dins el sector i no tenir un recorregut ni un reconeixement públic. Les poques oportunitats de poder optar a subvencions, per la seva complexitat i per l’endogàmia que sovint s’olora des de les administracions. 

3. Per què demaneu ajuda a Coop Maresme?

Ens podien ajudar pel que fa a la constitució de l’associació i entendre que vol dir el concepte d’associació, cooperativa i els valors de l’economia social i solidària. A més, ens han fet un acompanyament, capacitació i les derivacions necessàries a l’hora d’abordar la complexitat administrativa d’una associació nova com la nostra.  

4.. Com us organitzeu? Situació de l’entitat ara mateix? 

La nostra estructura interna en l’àmbit associatiu es basa en una presidència, una tresoreria i una secretaria a més de dues persones vocals. Així i tot les nostres tasques s’organitzen d’acord amb la militància feminista; és a dir, respectant els temps, necessitats i interessos de cada una ens distribuïm la feina que cal per tirar l’associació endavant: creació de contingut, organitzar i demanar subvencions per projectes, gestió de la comunicació i xxss, gestió comptable i administrativa. Per organitzar aquestes tasques fem una reunió operativa cada setmana i una assemblea genèrica per tractar temes més profunds i transversal cada mes i mig.

6. Quin és el vostre públic?

Públic del territori i nacional. De la vintena a cinquanta anys. Estem treballant per arribar a una diversitat més àmplia i ètnica possible mitjançant projectes participatius i el treball en xarxa.

7. Teixiu xarxa amb altres entitats?

Sí, hem treballat des d’un inici i és un factor clau per la nostra associació, per tal de compartir necessitats i coneixements. Fins ara hem col·laborat amb entitats tan en l’àmbit català, nacional espanyol i internacional: Open Cultural Center, Associació Achama, Asociación Atlas i SomosRed. 

Pàgina web oficial Yemayá Revista: yemayarevista.com 

@yemayarevista