Ajuts a la contractació de personal per a entitats

El Consell Comarcal presenta les línies de subvencions per a entitats i empreses amb la intenció d’impulsar la contractació indefinida i deixa enrere els contractes temporals

El Consell Comarcal del Maresme ha fet públic el dossier de subvencions per a la contractació de personal en les línies de programa ’30 Plus’, ‘SOC Contractació de Joves’; i ‘SOC CONT30IMES’ adreçat a persones físiques o jurídiques, empreses i entitats sense ànim de lucre, depenent de la convocatòria.

El ‘Programa 30 Plus‘ es caracteritza per la seva missió en la inserció de persones desocupades de 30 i més anys. Important, la contractació màxima ha de ser l’1 d’abril d’enguany.

Requisits:

Programa 30 Plus

La línia de ‘SOC Contractació de Joves‘ és una convocatòria impulsada pel Servei Públic d’Ocupació amb l’objectiu de fomentar el treball entre els joves de 16 i 29 anys, i que aquesta franja pugui entrar al mercat laboral amb garanties.

Per últim, la línia ‘SOCCONTIMES‘ també impulsada pel Servei Públic d’Ocupació, s’obre amb la finalitat de fomentar la contractació entre les dones de més de 30 anys.

En totes el pagament de la subvenció es realitzarà de la següent manera:

  • Bestreta del 80% de l’import atorgat en el moment de concessió de la subvenció
  • Bestreta del 20% un cop justificada l’acció

A tenir en compte que el pagament no és immediat a la concessió, s’efectuarà d’acord amb el Pla de Tresoreria del SOC i les seves disponibilitats.