Presentació del baròmetre cooperatiu 2021

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ha fet públic l’informe de resultats, que presenta les dades més rellevants de la composició de les cooperatives

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) ha fet públic l’informe de resultats del Baròmetre Cooperatiu 2021, que presenta les dades més rellevants de la composició de les cooperatives, juntament amb una secció sobre l’impacte de la Covid-19.

En una lectura ràpida dels indicadors la facturació de les cooperatives de treball ha disminuït entre 2019 i 2020 en un percentatge més elevat de cooperatives del que acostuma a ser normal. Tot i que ja veníem d’una tendència d’aquest tipus en els darrers dos anys, aquesta no era tan accentuada com enguany. Això ha comportat que, en termes agregats, la xifra de negoci hagi disminuït, per bé que en una petita proporció (-0,5%). La disminució d’aquest any no ha estat lineal a totes les cooperatives, ja que s’han vist més afectades les que tenen activitat de cara al públic que les que no en tenen i les que són d’iniciativa social en comparació de les que no ho són.

De cara a l’any 2021, es detecta un cert optimisme, ja que el 66,3% de les cooperatives creu que aquest serà millor que el 2020, el 21,4% creu que serà igual i el 12,2% creu que serà pitjor.

Impacte de la Covid-19

Un 39,6% de les cooperatives ha respost que no ha aplicat cap mesura de tipus laboral durant l’any 2020 per fer front a la COVID-19. Les diferències entre les cooperatives que desenvolupen la seva activitat de cara al públic i les que no són molt petites (3%), mentre que la diferència entre les que són d’iniciativa social (32,4%) i les que no (44,1%) arrien gairebé al 12%. Per sectors d’activitat, destaquen per no haver aplicat cap mesura les cooperatives d’informàtica (71,4%), les d’atenció a les persones (70%) i les d’energies renovables (50%).

Així i tot, en termes generals, i com bona notícia, les dades mostren una afectació per la COVID-19 menor del que es podia esperar, i que ha afectat més uns sectors determinats, que en gran part han estat més colpejats per la crisi humanitaria, aquells de naturalesa d’atenció al públic, d’iniciativa social, atenció a les persones o sociocultural.

Algunes dades importants d’enguany:

– En termes de gènere, el 47,9% de les persones que ocupen càrrecs de direcció/ gerència són dones. Per sector d’activitat, les cooperatives més feminitzades, amb més del 60% de persones treballadores dones, són les socioculturals (80,9%), les d’educació (71,7%), les de comerç-venda (65,9%) i les d’atenció a les persones (64,1%). Amb menys d’un 30% de persones treballadores dones hi ha les cooperatives del sector informàtic (27,1%) i les d’indústria (21,3%).

– Per sectors d’activitat, és destacable el 80% de cooperatives d’energies renovables que han augmentat el nombre de persones treballadores, el 57,1% de les cooperatives d’educació i el 50% de les cooperatives agrícoles-ramaderes i socioculturals.