Programa d’ajuts per autònoms i microempreses


Subvenció
Programa d’ajuts per autònoms i microempreses ‘Ocupació + Transformació’
ConvocantDepartament d’Empresa i Treball
ObjectiuOferir suport per al manteniment de l’ocupació i facilitar la seva digitalització o transició cap a l’economia verda.
TerminisDel 6 de juliol a les 9 hores fins al dia 27 de juliol a les 15 hores, només a través d’un d’aquests dos canals: canalempresa.gencat.cat ó tramits.gencat.cat
ÀmbitEmpresa
A subvencionarCompensar en part els costos salarials de les persones treballadores assalariades, del/s centre/s de treball ubicat/s a Catalunya, durant un termini de sis mesos, i l’empresa beneficiària es compromet a dur a terme en el termini esmentat una actuació que faciliti la transició de la seva activitat productiva cap a l’economia verda o digital.
ImportFins a 5000 euros
DestinatàriesPersones treballadores autònomes, microempreses i cooperatives que tinguin entre 1 i 5 persones assalariades
Bases i més informació específicahttps://treball.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Programa-dajuts-per-a-autonoms-i-microempreses-Ocupacio-Transformacio