QUI SOM

MISSIÓ

Construir un model socioeconòmic basat en els principis del cooperativisme i en la col·lectivitat autoorganitzada per garantir una societat justa, solidària i de persones lliures.


VISIÓ

Dinamitzar i crear relacions socioeconòmiques col·lectives, democràtiques, justes i solidàries al Maresme per contribuir a l’enfortiment i el creixement de l’activitat econòmica així com a la creació de llocs de treball de qualitat en l’economia social i solidària (ESS).

Eixos transversals

Ser referents de l’ESS a la comarca

Durant els propers anys volem esdevenir referents de l’ESS al Maresme juntament amb altres agents, per tal de situar el model d’economia social i solidària com a paradigma possible en l’àmbit socioeconòmic a la comarca. Per fer-ho possible necessitarem comunicar-nos més i millor, adreçar-nos a públics i col·lectius estratègics (joves, dones, persones migrants, persones en situació d’atur, persones amb discapacitat…) i reforçar la visió de comarca més enllà de Mataró, entre d’altres.

Organització corresponsable

Ens proposem consolidar el funcionament de Coop Maresme amb una organització eficient i des d’una mirada feminista que posi les persones al centre. Apostem per una governança compartida entre totes les persones i entitats que en formen part, des de la corresponsabilitat vers el projecte comú.

Economia per la vida

Ens proposem el repte d’impulsar un nou model econòmic al Maresme: una economia per la vida basada en la democràcia econòmica, la transició ecosocial, la sostenibilitat de la vida i el benestar de la població. Per tot això focalitzem i prioritzem accions en sectors estratègics del territori, en col·laboració amb les entitats de l’ESS i d’altres agents com l’administració pública local.

Enfortiment i ecosistemes

Aquests anys serà rellevant la dinamització de la intercooperació territorial i sectorial per generar ecosistemes i pols cooperatius que ajudin a establir circuits econòmics propis de l’ESS i el cooperativisme al territori (mercat social). Reforçarem el suport a la consolidació de cooperatives ja existents: enfortint la seva sostenibilitat, i aprofundint en els valors de l’ESS (economia feminista, ecologica, diversa i inclusiva, etc) així com la creació de cooperatives per enriquir l’ecosistema.

Objectius de l’Ateneu 2021/24

Sota l’eix de ‘Referencialitat‘: Descentralitzar accions a la comarca fora de Mataró i donar un nou impuls als Punts d’Informació. Generar un relat propi d’Ateneu de com impulsar una economia per la vida a la comarca; Millorar l’estratègia de comunicació per arribar a més públic; Reforçar l’estratègia de sensibilització de l’ESS com a model alternatiu ressaltant els avantatges que ofereix.

Sota l’eix de ‘Corresponsabilitat’: Afavorir la participació i corresponsabilitat de les promotres, cercant l’equilibri entre motivacions concretes i projecte col·lectiu; Consolidar un equip tècnic més estable i garantir una bona dinàmica de treball i una major corresponsabilitat; Explorar noves vies de finançament complementàries a la línia de subvenció ordinària per projectes concrets.

Sota l’eix de ‘Vida al centre’: Treballar una estratègia en els camps de la transició ecosocial, agroecologia i energia; Treballar en el sector de la cultura cooperativa; treballar en el sector d’activitat del treball de cures i analitzar possibles aliances amb l’administració per fer viables els projectes; Explorar aliances en sectors més allunyats de l’ESS que són motors de la comarca per promoure iniciatives en aquests camps: turisme, hosteleria…

Sota l’eix d”Enfortiment i ecosistemes’: Dinamitzar l’estratègia d’intercooperació per enfortir les enitats de l’ESS i crear mercat social i desenvolupament local sostenible; implantar el nou model d’acompanyaments que ajudi a entendre els valors i pràctiques transformadores de l’ESS; Potenciar la línia de formacions d’acord al marc estratègic; Disposar un espai físic de trobada a Mataró (Pool cooperatiiu per visibilitzar l’ESS i l’enxarxament entre les entitats; Teixir aliances externes relacionades amb els reptes estratègics de Coop Maresme.

Xarxa d’Ateneus Cooperatius

[mapcraft id=”map-8136″]

Els Ateneus Cooperatius de Catalunya són un servei públic en el marc del Programa d’Economia Social, format per més de 120 organitzacions públiques i privades amb una gran expertesa en l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària (ESS).

Formem una xarxa de 14 ateneus cooperatius distribuïts per tot el territori i actuem com a antenes i altaveus de l’economia social amb l’objectiu d’identificar  les necessitats i les oportunitats de l’ESS. Treballem per dinamitzar, multiplicar i estimular les iniciatives i les potencialitats de l’economia social i cooperativa amb l’objectiu de crear riquesa al territori i ocupació estable i de qualitat.

Oferim una oferta integral de serveis per a centres educatius, persones emprenedores, empreses, entitats, gestories i assessories interessades en crear, convertir, conèixer o donar suport a l’ESS.

Per a més informació:

economiasocial.coop 

informacio@economiasocial.coop

@AteneusCoopCat


MEMòria anual

La diagnosi és un dels indicadors claus que cada any elabora Coop Maresme; una fotografia per saber exactament l’estat de l’economia social i solidària a la comarca, extreure’n conclusions i actuar en conseqüència.

Per saber quin paper juga Coop Maresme en aquest escenari i analitzar-ne l’impacte de les accions vinculades a la subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, elaborem una memòria anual que presentem en forma de diari -digital i físic-: el MarESSme.