(re) iniciar polítiques públiques que posin al centre la ciutadania

[OPINIÓ]

Ari Mendieta; sòcia treballadora de l’Esberla i membre del Consell Rector de la FCTC. 

 

El pròxim 28 de maig hi ha eleccions municipals a Catalunya, una data rellevant per la política municipal i pel desenvolupament de noves polítiques públiques que afavoreixin l’Economia Social i Solidària.

En els darrers anys hem viscut un increment de les polítiques públiques amb relació al foment del cooperativisme i el conjunt de l’economia social i solidària (ESS), a través d’iniciatives socioeconòmiques que posen al centre el servei al bé col·lectiu per davant del benefici individual i especulatiu. Iniciatives basades en la propietat col·lectiva, la gestió democràtica, la limitació del lucre i l’arrelament territorial que tenen un objectiu de transformar les lògiques econòmiques capitalistes i neoliberals.

Volem destacar l’impuls i el lideratge dels últims anys que han dut a terme administracions públiques com la Generalitat i alguns municipis a través de la Xarxa de Municipis per l’ESS (XMESS) amb l’objectiu de fomentar l’ESS als territoris per enfortir la qualitat de vida, la justícia social, la participació democràtica i la sostenibilitat.

Durant tots aquests darrers anys, des de Coop Maresme hem pogut comprovar que el nucli del municipalisme té una àmplia capacitat d’acció pel que fa al teixit econòmic local i en conseqüència, comarcal.

Hem d’integrar a les cooperatives i les entitats de l’ESS com a agents imprescindibles de democratització econòmica municipal i desenvolupament local transformador a partir de la concertació pública, cooperativa i comunitària.

És des d’aquesta voluntat que diferents entitats de referència de l’ESS del país han elaborat propostes i mesures concretes per promoure polítiques basades en una economia solidària:

Des de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) es proposen 10 mesures per cooperativitzar els municipis que vehiculen el cooperativisme en la política municipalista a través del foment i promoció d’iniciatives socioeconòmiques basades en els principis i valors cooperatius.

Des de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) s’ha elaborat el document Aposteu de debò per l’economia social i solidària al vostre municipi (2023-2026), amb 20 propostes concretes perquè les formacions polítiques que s’hi presenten tinguin una bateria de mesures per situar l’ESS al centre de les polítiques i construir un nou model socioeconòmic des dels municipis.

La Lafede.cat i La Coordi han elaborat el document Per uns municipis garants dels drets humans i la pau, amb 35 demandes per la justícia global en la qual es menciona específicament que els municipis han de promoure l’Economia Social i Solidària per adoptar el compromís a desenvolupar polítiques que afavoreixin la justícia global, tant en l’àmbit de l’acció de govern en els municipis com en l’acció exterior.

Queden pocs dies per anar a votar, queden poques setmanes per investir els nous governs municipals i queden pocs mesos per (re) iniciar unes polítiques públiques que posin al centre la seva ciutadania, les seves necessitats i el seu benestar.

Els municipis han d’apostar per una economia per la vida centrada en les persones a través d’un model econòmic basat en una economia plural i transformadora, democratitzadora i enfocada a la transició ecosocial amb perspectiva feminista.